Ήπειρος

Διαγωνισμός για την περισυλλογή νεκρών ζώων

Off

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ανάθεση εργασιών υλοποίησης του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων στα οποία έχει διενεργηθεί δειγματοληψία για μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (Μ.Σ.Ε.), στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Αττικής),για το έτος 2016». 
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 1.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α.).

 

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου