Επικαιρότητα

Κατάρτιση εργαζομένων του Δήμου Ιωαννιτών

Off

Ο Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει και για το 2016 την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασίας. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καταρτίστηκαν οι καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων, ένα αριθμός διοικητικών υπαλλήλων και οι κλητήρες. Στο διάστημα από 11 έως 18 Απριλίου υλοποιείται η κατάρτιση των πρόσφατα επιλεγμένων Προϊσταμένων Τμημάτων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου. Τον Μάιο προγραμματίζεται η κατάρτιση των εργαζομένων στην καθαριότητα, ενώ  το πρόγραμμα κατάρτισης, θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των επομένων μηνών, με στόχο την κατάρτιση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας που εγκυμονούν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους. Παράλληλα, με τη βοήθεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.Ι.Υ.Α.Ε.) γίνεται διερεύνηση των συνθηκών εργασίας στους εργασιακούς χώρους του Δήμου Ιωαννιτών. Όλη η δυναμική διαδικασία, θα ολοκληρωθεί με την σύνταξη της «Γραπτής Εκτίμησης» των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. 

 

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου