Ήπειρος

Παρουσίασε πλούσιο ερευνητικό έργο

Off

Το ερευνητικό έργο και τα τεχνολογικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Σίας Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, η οποία επισκέφθηκε το Περίπτερο του Εργαστηρίου στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) και ενημερώθηκε αναλυτικά για όλες τις δράσεις του Εργαστηρίου, και έδειξε διάθεση να ανταποκριθεί στην πρόσκληση που της απευθύνθηκε για επίσκεψη στο Εργαστήριο κατά τη διάρκεια επικείμενης επίσκεψής της στο ΤΕΙ Ηπείρου.
Η Έκθεση Καινοτομίας διοργανώθηκε φέτος υπό την αιγίδα επτά φορέων: του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής παρουσίασε στους επισκέπτες, μέλη της ερευνητικής κοινότητας και εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα και επενδυτές, τα απτά αποτελέσματα της έρευνας και άμεσα αξιοποιήσιμες εφαρμογές που έχουν αναπτυχτεί στο Εργαστήριο.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών κέντρισε κυρίως η διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή SatWeather για την παρακολούθηση καιρικών φαινομένων με αποκλειστική χρήση των πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων του πλέον σύγχρονου μετεωρολογικού δορυφόρου για την ευρωπαϊκή ήπειρο, τον Meteosat-10. Η οπτικοποίηση της πληροφορίας και η ενημέρωση των τελικών χρηστών γίνεται μέσω διαδραστικών χαρτών και σε διαφορετικά επίπεδα, αναδεικνύοντας την εφαρμογή σε ένα σύγχρονο διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (WebGIS). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει τον έγκυρο εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων καιρικών καταστάσεων και την απεικόνισή τους που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προστασία εγκαταστάσεων, υποδομών και καλλιεργειών. Η εφαρμογή “SatW eather” επιτρέπει βραχείες προγνώσεις πάντα με γνώμονα την εγκυρότητα και την εγκαιρότητα της πληροφορίας με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μεθοδολογιών ανάλυσης, διαχείρισης και οπτικοποίησης του πληροφοριακού υλικού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε και για τη σχεδιαζόμενη online υπηρεσία υποστήριξης αποφάσεων για την ανίχνευση και αποκατάσταση προβλημάτων στη λογοθεραπεία για άτομα με πολλαπλές ανάγκες που υλοποιεί το Εργαστήριο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ομιλίας, Φωνής και Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Η εφαρμογή βασίζεται σε ένα ευφυές εργαλείο διαφοροδιάγνωσης που αποτελεί το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και το οποίο προτείνει κατάλληλες παρεμβάσεις και τη θέση στόχων και μεθόδων αποκατάστασης μέσω σεναρίων. 
Επίσης, παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε το εγχειρίδιο με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές» που παρουσιάζει διεξοδικά τα αποτελέσματα της έρευνας και εργασίας του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «APC – The Adriatic Port Community», κατά την υλοποίηση του οποίου προέκυψε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τα λιμάνια: η Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας Λιμένων, μια σουίτα λογισμικού που βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη των τοπικών λιμενικών κοινοτήτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα των πλοίων και των λιμενικών Αρχών εντός της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας.
Τέλος, ο Αν. Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, παρουσίασε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου