Επικαιρότητα

Ημερίδες για την ανάπτυξη μέσω του Leader

Off

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά το Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader», η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «Ήπειρος ΑΕ», ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης στο πλαίσιο κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό του σχεδιασμού και των δράσεων του τοπικού προγράμματος, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους. 
Το πρόγραμμα των ημερίδων/ διαβουλεύσεων είναι:

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου