Επικαιρότητα

Οι επόμενες κινήσεις για την προστασία της λίμνης

Off

Η ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών, ο περιορισμός της επιβάρυνσης με ρύπους από τις αποστραγγιστικές τάφρους και η διαχείριση των πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων ιεραρχούνται ως οι βασικές προτεραιότητες από την Ομάδα Εργασίας για την προστασία και αποκατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας.
Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε χθες τη δεύτερη συνεδρίασή της στην Περιφέρεια Ηπείρου με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων και των επόμενων κινήσεων έτσι ώστε να δρομολογηθούν τα έργα που αποτελούν προτεραιότητες για χρηματοδότηση, όπως και οι δυνατότητες των υπηρεσιών για την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Σύμφωνα με όσα τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας Π. Τσουμάνης εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στο να αποφευχθεί μεγαλύτερη ρύπανση στη λίμνη.
Έτσι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων, η οποία συμπεριλαμβάνει την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου σε νέες περιοχές και τον συστηματικό έλεγχο στο υφιστάμενο δίκτυο.
Ένα δεύτερο αντικείμενο προτεραιότητας είναι η επιβάρυνση που προκαλείται από τα όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και από παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων.
Έτσι αποφασίστηκε να προωθηθεί το σχέδιο απομόνωσης των υδάτινων αποδεκτών με την δημιουργία των λιμνοδεξαμενών που μπορεί να επιφέρουν μείωση του εισερχόμενου ρυπαντικού φορτίου.
Ακόμη στη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη απόφαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση των πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων, με την κατασκευή ενός εργοστασίου λιπασματοποίησης για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, σε αγροτικές καλλιέργειες.
«Το ζήτημα δεν είναι να προκαλέσουμε πρόβλημα σε επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και μονάδες που ήδη λειτουργούν, αλλά να δούμε με ποιον τρόπο γίνεται η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με εκπροσώπους των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αυξήσουμε τη δυναμικότητα της κομποστοποίησης και να αναζητήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από το πακέτο Γιούνκερ, το πρόγραμμα Life κ.α.», τόνισε ο κ. Τσουμάνης.

Επικαιροποίηση 
των στοιχείων
Για να επιτευχθούν πάντως όλες οι προτεινόμενες δράσεις και να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο συντομότερο χρόνο θα απαιτηθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων στη λίμνη.
Έτσι, αποφασίστηκε να προωθηθεί ένα μοντέλο προσομοίωσης, που θα βασίζεται σε επικαιροποιημένες μετρήσεις και που θα δίνει τη δυνατότητα να προβλέπεται η μελλοντική συμπεριφορά της λίμνης, άρα και οι προτεινόμενες διαχειριστικές δράσεις.
Μάλιστα, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη κατατέθηκαν και διάφορες προτάσεις όπως η εξέταση της δυνατότητας παροχέτευσης του νερού από το φράγμα του Περάματος, όχι όμως από την επάνω πλευρά, αλλά από τον πυθμένα, ώστε σταδιακά να απομακρύνεται και ίζημα.
Απαραίτητο στοιχείο πάντως είναι η επικαιροποίηση των μετρήσεων, έτσι ώστε το μοντέλο προσομοίωσης να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου