Επικαιρότητα

Πρώτο αποτύπωμα και έργα με προοπτική

Off

Το σύνολο των υποχρεώσεών της έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Ηπείρου, για την ενεργοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 2014 – 2020, όπου όμως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεσή του.
Το σημαντικότερο ίσως από τα προβλήματα αυτά είναι η αδυναμία υλοποίησης διακηρύξεων και δημοπρατήσεων, λόγω της αλλαγής του νόμου από τις 8 Αυγούστου.
Έκτοτε, αν και διατυπώθηκε και η αναγκαιότητα, αλλά και τα σχετικά αιτήματα, τα συναρμόδια υπουργεία δεν κατάφεραν να έχουν διαβιβάσει πρότυπες διακηρύξεις, με αποτέλεσμα η διαδικασία να έχει «κολλήσει».
Τα παραπάνω, αλλά επίσης και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματος και την εξειδίκευσή του σε όλους τους τομείς, αποτέλεσαν αντικείμενο της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε χθες στα Ιωάννινα.
Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου τόνισε πως στην Ήπειρο ήδη έχει φανεί το αποτύπωμα της νέας προγραμματικής περιόδου με την ένταξη των έργων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στα ηπειρωτικά παράλια και τον Αμβρακικό.
«Τα έργα αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν μεγάλη υπεραξία και θα βοηθήσουν όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον τουρισμό», σημείωσε ο κ. Καχριμάνης.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στην ένταξη ενός μεγάλου έργου, που αφορά την σύνδεση των πέντε αρχαίων θεάτρων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο πρόγραμμα για τα αγροτικά ζητήματα, που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου.
«Το αποτύπωμα του προγράμματος στην Ήπειρο θα το ξέρουμε με την ολοκλήρωσή του το 2020. Στα δημόσια έργα ήδη έχουμε ξεκινήσει σε όλο τον Αμβρακικό Κόλπο και τα παράλια της Ηπείρου να τελειώσουμε με τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Επίσης, είναι μια σειρά άλλων έργων όπως στον πολιτισμό όπου έχουμε τις Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου. Είναι ένα μεγάλο έργο που έχει διάφορες παραμέτρους που και αυτό προχωράει. Πρέπει και το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που σύντομα θα διαχειριστούμε, να έχει σχέση με τους μικρομεσαίους».

Οι άξονες προτεραιότητας
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 χρηματοδοτείται με 325.846.893 ευρώ δημόσια δαπάνη, περιλαμβάνει 10 θεματικούς στόχους, 7 μονοταμειακούς Άξονες Προτεραιότητας και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και δυο Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Οι άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ έχουν συνολική χρηματοδότηση 283.125.989 ευρώ σε δημόσια δαπάνη, ενώ αντίστοιχα αυτοί του ΕΚΤ ανέρχονται σε 42.720.904 ευρώ.
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που είχε η Περιφέρεια για την ενεργοποίηση του Ε.Π.
– Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
– Μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας
– Περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη
– Περιφερειακή στρατηγική για τους Ρόμα
Υπάρχουν ορισμένες οριζόντιες αιρεσιμότητες, που υφίστανται ακόμη και αφορούν:
– Ψηφιακή ανάπτυξη
– Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
– Τομέα Υδάτων (αναμένουμε την σχετική έκδοση της ΚΥΑ και την εκπόνηση του 2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα).
Υπάρχουν λοιπές προϋποθέσεις/ αυτοδεσμεύσεις που αφορούν:
– Επιχειρηματικότητα (δεν έχει γίνει ακόμη δυνατή η ενεργοποίηση των δράσεων στην έρευνα και την επιχειρηματικότητα, καθώς καθυστέρησε η έκδοση οδηγιών και η ολοκλήρωση του Προγράμματος, ήδη όμως έχουμε κάνει βήματα για την έκδοση προσκλήσεων και θα σας παρουσιαστούν σε σχετική εισήγηση)
– Κλιματική Αλλαγή (απαιτείται έκδοση προδιαγραφών για την εκπόνηση του ΠΕΠ)
– Τοπικά Χωρικά Σχέδια (απαιτείται έκδοση Υ.Α. για τις προδιαγραφές των μελετών ΤΧΣ)
– Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένες δράσεις του ΕΚΤ.
Μέχρι σήμερα έχει εξειδικευθεί το 71,5% του προγράμματος (75% για το ΕΤΠΑ & 50% το ΕΚΤ), και έχουν εγκριθεί κριτήρια αξιολόγησης για το 58,5% των δράσεων. Έχουν συνταχθεί και δημοσιοποιηθεί 26 προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων (13 για το ΕΤΠΑ και 13 για το ΕΚΤ), που αντιστοιχούν στο 39,3% του προϋπολογισμού του ΕΠ. Έχουν εκδοθεί 46 αποφάσεις ένταξης (36 για το ΕΤΠΑ και 10 για το ΕΚΤ) ήτοι ποσοστό 41,2 %. Η εικόνα των νομικών δεσμεύσεων εμφανίζεται στο 8% ενώ οι δαπάνες στο 2,6% του συνολικού προϋπολογισμού.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου