Επικαιρότητα

Από την ανακύκλωση στα φαρμακευτικά φυτά

Off

Τρεις προτάσεις για ισάριθμα έργα που, εφόσον εγκριθούν,  θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, της  χλωρίδας της περιοχής και θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα,  κατέθεσε ο Δήμος Ζαγορίου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 (Ιnterreg IPA). 
Με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  μετέχει, είτε ως  Leader, είτε ως εταίρος στα προτεινόμενα έργα και συγκεκριμένα: 
– «Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές».
– «Καινοτόμες Δράσεις για την αξιοποίηση των φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας» (HERBINNO).
– «Αντιμετώπιση Μεταχρωματικού Έλκους Πλατάνου στις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου και της περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργυροκάστρου Αλβανίας».
Πιο αναλυτικά:
– Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων
Ο Δήμος Ζαγορίου είναι εταίρος στο έργο με τίτλο «Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές» (Solid Waste recycling in rur Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020. 
Το έργο αυτό στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή της Αλβανίας και στην Ελλάδα προσθέτοντας ανακύκλωση στα υφιστάμενα συστήματα.
Επικεφαλής εταίρος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής και συμμετέχει επίσης και ο Δήμος Αυλώνας Αλβανίας.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης που σήμερα απουσιάζει από το Ζαγόρι.
– Αξιοποίηση φαρμακευτικών φυτών
Στην προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των καλλιεργειών φαρμακευτικών φυτών (που αφθονούν στο Ζαγόρι) ως επιχειρηματική δραστηριότητα, στοχεύει  το έργο με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την αξιοποίηση των φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας» (Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania) «HERBINNO».
Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών (Επικεφαλής Εταίρος), Δήμος Ζαγορίου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Δήμος Αργυροκάστρου, Δήμος Δρόπολης.
Σε ό,τι αφορά  το Δήμο Ζαγορίου ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120.000 € με αντικείμενο την διαχείριση του έργου, δράσεις δημοσιότητας, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και την προώθηση των καλλιεργειών φαρμακευτικών φυτών. 
Επίσης, θα γίνει καταγραφή των κύριων φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών της περιοχής, δημιουργία μόνιμης έκθεσης προβολής των κύριων φαρμακευτικών φυτών της περιοχής και ως κέντρο προώθησης των τοπικών προϊόντων σε χώρο που θα παρέχει ο Δήμος Ζαγορίου και που θα λειτουργεί και ως χώρος ενημέρωσης& εκπαίδευσης και θα εξοπλιστεί μέσω του έργου με τα κατάλληλα οπτικοαουστικά μέσα (Η/Υ, projector, οθόνη).
Προβλέπεται και η δημιουργία  Βοτανικού κήπου, η παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού (βίντεο, ενημερωτικά έντυπα κλπ) για τις ανάγκες εκπαίδευσης και προώθησης κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και για την υποστήριξη των μόνιμων εκθεσιακών χώρων (του Δήμου Ζαγορίου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων).
– Μέτρα για το έλκος των πλατάνων
Τέλος, ο Δήμος Ζαγορίου είναι ο Leader στο έργο «Αντιμετώπιση Μεταχρωματικού Έλκους Πλατάνου στις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου και της περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργυροκάστρου Αλβανίας» με εταίρους την Περιφέρεια Ηπείρου, το ΤΕΙ Ηπείρου και την Περιφέρεια Αργυροκάστρου.
Το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειας του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου», που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp. platani, και είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων. 
Στην Ελλάδα και την Αλβανία έχει παρατηρηθεί μεγάλη εξάπλωση της ασθένειας κυρίως στην ευρύτερη περιοχή εκατέρωθεν των συνόρων αλλά και σε άλλες περιοχές. Το παθογόνο αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα πλατάνια της Ελλάδας και της Αλβανίας και θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η άμεση αντιμετώπισή του.
Μεταξύ των άλλων το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος καταγραφής αποτύπωσης των προσβεβλημένων δένδρων, έρευνα για την πορεία εξάπλωσης της ασθένειας στις Περιφέρειες Ηπείρου και Αργυροκάστρου, αποτύπωση και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, επεμβάσεις σε σημεία υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού κλπ. 

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου