Επικαιρότητα

Πρόγραμμα ευκαιρία για νέους γεωργούς

Off

Ενημέρωση για την  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έγινε σε ημερίδα του Δήμου Ζίτσας, αν και η συμμετοχή των νέων αγροτών που κατά κύριο λόγο αφορά το πρόγραμμα ήταν μικρή.
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελεούσα, διοργάνωσαν ο Δήμος Ζίτσας (Γραφείο Υποστήριξης Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής) και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής).
«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να είμαστε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος που εμφανίστηκε προβληματισμένος από τη μικρή συμμετοχή των νέων αγροτών στην ημερίδα λέγοντας: «Εμείς καταβάλουμε προσπάθεια, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη θέληση και ανταπόκριση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τίποτα και σε κανένα δεν έρχεται έτοιμο, ουρανοκατέβατο. Δεν αρκούν μόνο τα λόγια, θα πρέπει να γίνουμε επαγγελματίες στον τομέα του ο καθένας».  
Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο  των δράσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ανάπτυξη και στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής οικονομίας. «Θεωρούμε πως ο πρωτογενής τομέας είναι ο μοχλός που θα συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάταση της χώρας εφόσον στηριχθεί με συγκεκριμένα μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στηρίζουμε έμπρακτα με συγκεκριμένα βήματα τον αγροτικό κόσμο με στόχο να έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τους ορίζοντές του και να βελτιώσει το επίπεδο της δουλείας του», κατέληξε ο κ. Πλιάκος. 

Το πρόγραμμα
Τις πληροφορίες για το Μέτρο  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», παρουσίασαν στη διάρκεια της ημερίδας υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία και ευχαρίστησε ο Δήμαρχος Ζίτσας για την ανταπόκρισή τους να ενημερώσουν διεξοδικά τους νέους αγρότες. Ειδικότερα  τα στελέχη αναφέρθηκαν στην περίοδο, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016, στους όρους, τις προϋποθέσεις  και τις λοιπές διαδικασίες ένταξης, την οικονομική στήριξη, τη συμπλήρωση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.   
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης- φακέλων για ένταξη στο εν λόγω Μέτρο έχουν έως την 30η Νοεμβρίου,  φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ή οι εκπρόσωποι των οποίων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου. Ακολούθως η κατάθεση του φυσικού φακέλου γίνεται από 1η έως 7η Δεκεμβρίου  στις Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)  του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων. 
Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 241.000.000€ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης  από το οποίο για την Περιφέρεια Ηπείρου αναλογεί το ποσό των 13.600.00 ευρώ. 
Το ποσό της οικονομικής στήριξης για τον κάθε δικαιούχο κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την μελλοντική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) και του χαρακτηρισμού της περιοχής κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου