Επικαιρότητα

Τι είναι και τι μπορεί να κάνει το Κέντρο Κοινότητας

Off

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών, που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ έως το 2020 και θα λειτουργήσει από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, προετοιμάζεται ώστε με τη λειτουργία του να συντονίζει τις δράσεις κοινωνικής προστασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει σε κτίριο στην οδό Καπλάνη 15 και σκοπός είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στη περιοχή λειτουργίας τους.
Το αντικείμενο Κέντρων Κοινότητας είναι: 
– Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς),
– Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές (π.χ. Κοινωνικοί ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες, ΟΑΕΔ, προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς την ένταξη ανέργων),
– Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων (παροχή συμβουλευτικής στήριξης, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργάνωση εκδηλώσεων, μικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη). Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών που θα λειτουργήσει από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής θα εποπτεύεται από αυτόν και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00 (οκτώ ώρες την ημέρα), και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιωαννιτών. 
Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πράξης αφορά για 3 έτη, τη μισθοδοσία του προσωπικού που θα προσληφθεί με όρους ΑΣΕΠ (2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1ΠΕ Ψυχολόγος, και 1ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος), με ετήσιες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας 20% επί των άμεσων δαπανών του προσωπικού.
Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.’αριθμ .Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι: «Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου