Επικαιρότητα

«Πράσινη» ανάσα και στήριξη στους Φορείς διαχείρισης

Off

Μία ανάσα με θετικές προβλέψεις για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας προέκυψε στη συνάντηση εργασίας που έγινε για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
Στο νομοσχέδιο για τον χωρικό σχεδιασμό, που η συζήτησή του ξεκίνησε χτες στην Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα, έχει προβλεφθεί σε ειδικό άρθρο, η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και αναστολή της συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης, για ένα ακόμη έτος. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει σε πρώτο στάδιο τα λειτουργικά και τη μισθοδοσία.
Επίσης το ΥΠΕΝ αναλαμβάνει πρωτοβουλία προετοιμασίας νέου νομοθετικού πλαισίου για τα θέματα προστασίας της φύσης σε συνεργασία με όλους τους φορείς του περιβάλλοντος (Φορείς, Επιτροπή Φύση 2000, εργαζόμενοι, ΜΚΟ) και την Αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα διοίκησης, προστασίας και διαχείρισης της Φύσης, και ειδικότερα την ενίσχυση των κεντρικών υπηρεσιών, τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (πχ. ύδατα, δάση και ΠΕΧΩ) και τους Φορείς Διαχείρισης, με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και  με ξεκάθαρες αρμοδιότητες. 
 Η επεξεργασία θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017 και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τα ΔΣ Φορέων και εργαζομένων να στείλουν στην ομάδα εργασίας του υπουργείου προτάσεις, σε σχέση με τη διεύρυνση των περιοχών ευθύνης τους προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura2000 και να επιλυθούν διοικητικά και λοιπά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η ομάδα εργασίας θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.
Στόχος του υπουργείου η ενίσχυση των Φορέων με την εισαγωγή θεσμικών εργαλείων για τη χρηματοδότησή τους, τη στελέχωση με θέσεις αορίστου και προκηρύξεις ΑΣΕΠ και την αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση με παραμετροποιημένους δείκτες.
Ζήτημα βαρύνουσας πολιτικής σημασίας χαρακτήρισε ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος την ύπαρξη και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, στη συνάντηση εργασίας που έγινε στο υπουργείο την Τετάρτη, παρουσία πολλών Προέδρων ΔΣ Φορέων Διαχείρισης, του Πράσινου Ταμείου, της Επιτροπής Φύση 2000, εκπροσώπων των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης και της Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.
Άποψη του υπουργείου, όπως σημειώθηκε είναι ότι απαιτείται μία συνολική, ολοκληρωμένη και μόνιμη λύση, η ένταξη της χρηματοδότησης των φορέων στον κρατικό προϋπολογισμό -στο τμήμα που αφορά τη δημόσια ευθύνη- και η θέσπιση μόνιμης αρχιτεκτονικής του συστήματος διοίκησης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Δεν είναι δυνατόν, μόνο οι 95 από τις 419 περιοχές να είναι ενταγμένες σε περιοχές ευθύνης Φορέων Διαχείρισης και οι υπόλοιπες να είναι «ορφανές»,  από διοίκηση και δράσεις προστασίας και διαχείρισης, τονίστηκε.
Στη συζήτηση σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των φορέων, τονίστηκε ακόμα ότι οι άξονες χρηματοδότησης θα περιλαμβάνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ανταγωνιστικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά), υπηρεσίες και αναπτυξιακές δράσεις με ανταποδοτικό αντίτιμο και έσοδα από αξιοποίηση δημοσίων αγαθών και πόρων.
Η αρχιτεκτονική που θα επιλεγεί, θα ικανοποιεί μία ενιαία στρατηγική που θα υποστηρίζεται με έργα του νέου ΕΣΠΑ ‘14-‘20,  όπως αυτό της ολοκλήρωσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), των Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές προστασίας της φύσης της χώρας.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου