Τελευταία Νέα

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 06:31
Τελευταία Ενημέρωση: 30 Δεκεμβρίου 2016
Επικαιρότητα

Μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας

Off

Μειώθηκε έστω και λίγο, κατά 0,68% ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας το 2016, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Μετράμε 10.783.748 άτομα από τα οποία 5.224.210 άνδρες και 5.559.538 γυναίκες, λιγότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2015 που ήταν 10.858.018 άτομα.
Όπως σημειώνεται η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 29.365 άτομα (91.847 γεννήσεις έναντι 121.212 θανάτων), αλλά και της αρνητικής καθαρής μετανάστευσης που εκτιμήθηκε σε 44.905 άτομα (64.446 εισερχόμενοι έναντι 109.351 εξερχομένων μεταναστών).
Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών ανήλθε σε 14,4% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 64,3% και 21,3% του πληθυσμού 15- 64 ετών και 65 ετών και άνω, αντίστοιχα. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών) ανήλθε σε 147,3.
Η καθαρή μετανάστευση εκτιμήθηκε σε -44.905 άτομα, που αντιστοιχούν σε 64.446 εισερχόμενους και 109.351 εξερχόμενους μετανάστες.
 Το 2014, η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε -47.791 άτομα (59.013 εισερχόμενοι και 106.804 εξερχόμενοι μετανάστες).
Για την έρευνα του μόνιμου πληθυσμού της χώρας για την 1η Ιανουαρίου 2016 και των εκτιμήσεων των μεταναστευτικών ροών του 2015, χρησιμοποιήθηκαν α) τα αποτελέσματα των εργασιών αναθεώρησης του πληθυσμού για την περίοδο 1991 έως 2014 που στηρίχτηκαν στα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011, β) τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού 2015 και γ) οι εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2015 (εισερχόμενοι και εξερχόμενοι μετανάστες). 
Η εκτίμηση των μεταναστευτικών ροών έγινε με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων παλινδρόμησης (ολόκληρη η μελέτη στη σελίδα www.statistics.gr).

Στην Ήπειρο
Ειδικά στην Ήπειρο τώρα καταμετρούνται 336.834 άτομα από τα οποία 164.598 άρρενες και 172.236 θήλεις. Ο πολυπληθέστερος νομός όπως είναι φυσικό είναι τα Ιωάννινα και ο μικρότερος η Θεσπρωτία ενώ ανάλογα και με το παράδειγμα οι γυναίκες είναι περισσότερες σε όλους τους νομούς. 
Στην Άρτα με άρρενες 32.300 και θήλεις 33.357, ο πληθυσμός είναι 65.657 άτομα. Στη Θεσπρωτία, αντίστοιχα 22.353 άρρενες και 22.783 θήλεις με σύνολο 45.136, στα Ιωάννινα 81.468 άρρενες και 86.701 θήλεις σε σύνολο 168.169 ατόμων και τέλος στην Πρέβεζα 28.477 άρρενες και 29.395 θήλεις με 57.872 άτομα σύνολο.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου