Επικαιρότητα

Μοχλός αλλαγής της εικόνας της πόλης

Off

Τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν την πρόταση για την ανάπτυξη της πόλης μέχρι το 2020 έχουν αυτές τις μέρες οι Γιαννιώτες.
Μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς της πόλης θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια  τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο Δήμος Ιωαννιτών «με σκοπό να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν στην διαδικασία, ανοίγει τον διάλογο μαζί τους ώστε να έχουν όλοι την δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν το «όραμα» για την πόλη μας, όπως σημειώνει στο κάλεσμά του, ανοίγει τον διάλογο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ioannina.gr.
Επιπλέον, ο  Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τις δημοτικές παρατάξεις και με φορείς, ώστε να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις για ένα μείζον θέμα που αφορά στην εξέλιξη και το μέλλον του Δήμου και της πόλης των Ιωαννίνων. 
Με αφορμή το γεγονός αυτό ο Aντιδήμαρχος κ.  Μανταλόβας δήλωσε: «Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων. Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης των Ιωαννίνων στο διαπεριφερειακό, εθνικό και διακρατικό αστικό δίκτυο». 
Ανέφερε ακόμα ότι το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων με περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Όπως δήλωσε: «Όραμα μας είναι η ανάδειξη των Ιωαννίνων σε ανοιχτή, λειτουργική πόλη, σε ένα μητροπολιτικό πόλο με διακρατική αναγνωρισιμότητα και εμβέλεια». 

Οι στόχοι
Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί συνέχεια της Πρόσκλησης,  «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. 
Ο βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η ευφυής και βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της πόλης των Ιωαννίνων. Ειδικότερα τα έργα και οι δράσεις της ΒΑΑ αναμένεται να συμβάλλουν:
-Στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού κέντρου των Ιωαννίνων
-Στη προσαρμογή του Δήμου στις αρχές της Ευφυούς Πόλης
-Στη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας
-Στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.
Βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Στρατηγικής αποτελεί το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, μέσω του οποίου διατίθενται πόροι ύψους 30,7 εκ.€. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΒΑΑ ανέρχεται στο ύψος των 80,3 εκατ. € συμπεριλαμβάνοντας έργα και δράσεις πλέον των πόρων που θα διατεθούν κατ’ αρχήν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου.
Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως β´ προτεραιότητας και θα χρηματοδοτηθούν είτε από τις αναμενόμενες εκπτώσεις των έργων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, είτε από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ («Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), είτε μέσω της επιδιωκόμενης αύξησης των πόρων που θα διατεθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου για τη χρηματοδότηση της ΒΑΑ στο Δήμο Ιωαννιτών.

Τα έργα
Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις πάντα μέσα στο πλαίσιο που θέτει ο σχεδιασμός. Ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία της η πρόταση για λειτουργία των Οθωμανικών Λουτρών που βρίσκονται στο Κάστρο και όχι μόνο για αποκατάσταση, καθώς και το σχέδιο για τη λειτουργία του Δημαρχείου στο ΚΕΠΑΒΙ μέσα από την αναβάθμισή του. Αναγκαία κρίνεται η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση για τη δημιουργία παραλίμνιας διαδρομής.
Πιο συγκεκριμένα, τα δύο τμήματα των έργων έχουν ως εξής:

Α’ Προτεραιότητας
-Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης
-Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης
-Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων
-Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)
-Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου 
-Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα 
-Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής
-Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε "ευφυές κτίριο" ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών
-Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης
-Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)
-Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» ( πρώην χώρος Ασύλου Ανιάτων) 
-Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία
-Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης
-Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών

Β’ Προτεραιότητας:
-Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου (από περιοχή Μάτσικα έως οδό Βογιάνου)
-Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
-Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια
-Οδός Νιάρχου
Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2017 και να  έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

ΑΡΧΕΙΟ

<>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
3031     
   1234
567891011
       
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
       
       
    123
45678910
       
21222324252627
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
       
282930    
       
     12
31      
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
23242526272829
3031     
     12
17181920212223
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
      1
23242526272829
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
12131415161718
       
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
    123
45678910
18192021222324
25262728   
       
 123456
28293031   
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
293031    
       
     12
       
  12345
13141516171819
2728293031  
       
      1
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
       
   1234
567891011
19202122232425
262728    
       
1234567
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
28293031   
       
     12
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
1234567
15161718192021
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
  12345
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
3031     
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
15161718192021
293031    
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
3031     
    123
45678910
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
29      
       
    123
45678910
25262728293031
       
 123456
21222324252627
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
  12345
2728293031  
       
1234567
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
23242526272829
3031     
      1
232425262728 
       
   1234
567891011
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
24252627282930
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου