Επικαιρότητα

Κάλυψη των αναγκών σε βάθος τριετίας

Off

Σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση και βελτιωμένο κλίμα, σε σχέση με τις συζητήσεις του πρόσφατου παρελθόντος επί υπουργείας του κ. Φίλη, διαλαμβάνονται πλέον οι συζητήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με την Σύνοδο των Πρυτάνεων.
Ο υπουργός κ. Γαβρόγλου, με τον Γενικό Γραμματέα κ. Παντή και συνεργάτες τους παρέστησαν στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο με την διαφορετική αντίληψη που διακατέχει την πολιτική ηγεσία να φαίνεται από την προηγούμενη κιόλας ημέρα.
Ο κ. Γαβρόγλου είχε αποστείλει από την προηγούμενη ημέρα της Συνόδου ένα εκτενές κείμενο εισήγησης, στο οποίο αναφερόταν σε θέματα που είχαν θέσει εγγράφως οι πρυτάνεις.
Έτσι, παρότι η Σύνοδος είχε διερευνητικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, όπως τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. Καψάλης.
Η βασική παράμετρος η οποία τέθηκε στις συζητήσεις στο πλαίσιο αλλά και στο περιθώριο της Συνόδου δεν ήταν άλλη από τα οικονομικά των ΑΕΙ της χώρας.
Αυτή τη φορά ωστόσο, η αισιοδοξία είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν καθώς ήδη ο υπουργός δεσμεύθηκε πως θα αποτυπώσει τις ανελαστικές δαπάνες κάθε Ιδρύματος, οι οποίες θα καλύπτονται από την πολιτεία σε βάθος τριετίας.
Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορεί, εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση με την επιτροπή που θα συγκροτηθεί, να ελπίζει ότι θα καλύπτει τις ενεργειακές του δαπάνες, για το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτροδότηση, χωρίς να προβληματίζεται για το εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να βρει χρήματα.
Μάλιστα, ο κ. Καψάλης τόνισε ότι σήμερα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα των λειτουργικών δαπανών σε όλα τα ιδρύματα, προσθέτοντας ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταβάλλει υπέρογκο, σε σχέση με άλλα ιδρύματα, κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.
«Εάν δεν τύχουμε πρόσθετης επιχορήγησης δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε το ενεργειακό κόστος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα μεταπτυχιακά
Στην Σύνοδο κατατέθηκε ένα προσχέδιο με τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η θέση του υπουργείου είναι να παραμείνουν ως έχουν τα μεταπτυχιακά που είναι δωρεάν, όπως στο Πανεπιστήμιο, αλλά να υπάρξουν και προγράμματα με δίδακτρα, τα οποία θα καθορίζονται και θα καλύπτονται κατά περίπτωση. Στη Σύνοδο τέθηκε το ερώτημα εάν η κάλυψη του κόστους των μεταπτυχιακών μπορεί να γίνεται με γνώμονα το επίπεδο των φοιτητών ή με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Το υπουργείο επεξεργάζεται ένα σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Ίδρυμα να αντιμετωπίζει διαφορετικά κάθε περίπτωση, με γνώμονα όμως όπως τόνισε ο κ. Γαβρόγλου την αριστεία και εξετάζοντας σε δεύτερο επίπεδο την οικονομική δυνατότητα κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή.
Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε και η πρόταση για την προσφορά εθελοντικής εργασίας κοινωνικού χαρακτήρα στα Ιδρύματα από τους φοιτητές που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια της καταβολής διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν ζητήθηκε από τα Ιδρύματα να βρουν άλλες πηγές εσόδων ο κ. Καψάλης τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι το κάθε Ίδρυμα να δει πρώτα ποιες δυνατότητες υπάρχουν, μέχρι και για την υλοποίηση διεθνών μεταπτυχιακών σπουδών και στη συνέχεια να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία που τυχόν διαθέτει ή να μεταφέρει και πόρους από την Επιτροπή Ερευνών στον τακτικό προϋπολογισμό.

Κατάργηση των Συμβουλίων
Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι καταργείται ο θεσμός των Συμβουλίων Διοίκησης κάθε Ιδρύματος ο οποίος θα αντικατασταθεί από τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης, ένα για κάθε περιφέρεια.
Στα Συμβούλια αυτά θα μετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της αυτοδιοίκησης, με βασικότερη στόχευση, τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των Συμβουλίων.

Αλλαγές στα μέλη ΔΕΠ και
στο πρυτανικό συμβούλιο
Ακόμη, ο κ. Καψάλης ανακοίνωσε πως έχει ήδη αποσταλεί στο Τυπογραφείο η Υπουργική Απόφαση για την εκλογή των μελών ΔΕΠ.
«Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση του Υπουργού ότι προχωρούν θετικά οι συζητήσεις με τους «θεσμούς», ώστε από το 2018 να προκηρύσσεται αυτόματα η θέση κάθε μέλους ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται.
Θα συσταθεί, όπου δεν υφίσταται, ο θεσμός του Πρυτανικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν, εκτός από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, δύο ή τρία μέλη της Συγκλήτου που θα ορίζονται από αυτήν.
Στη Σύγκλητο θα συμμετέχει το σύνολο των Προέδρων των Τμημάτων. 
Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις ΕΕΔΙΠ καθηγητών και δασκάλων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνει με βάση νέα νομοθετική ρύθμιση και σύμφωνα με αποφάσεις των Τμημάτων που θα κατατάσσουν ιεραρχικά τους υποψηφίους ανά Τμήμα. 
Τονίστηκε από τον Υπουργό ότι έχουν αρχίσει συναντήσεις για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ώστε να απεγκλωβιστούν τα Πανεπιστήμια και η έρευνα από έναν ασφυκτικό διοικητικό γραφειοκρατικό εναγκαλισμό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Καψάλης.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου