Επικαιρότητα

Κλειδί διεξόδου η μετεγκατάσταση

Off

Το κλειδί για να λυθεί το προσφυγικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι να προχωρήσει το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των προσφύγων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως έχει συμφωνηθεί στην Ευρώπη. Ο ρυθμός όμως που προχωρά αυτή η διαδικασία είναι αργός και με τη συνεχή ροή προσφύγων, έστω και μικρή πλέον, από τα ανατολικά σύνορα προς τα ελληνικά νησιά, το πρόβλημα δεν βρίσκει λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χτες την 9η έκθεση προόδου σχετικά με τα προγράμματα επείγουσας μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, η οποία αξιολογεί τις ενέργειες που έγιναν από τις 8 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη συνέχισαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, παρέχοντας μέχρι σήμερα νόμιμες και ασφαλείς διόδους σε 13.968 άτομα. Όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, διατηρήθηκε επίσης η γενικότερη θετική τάση, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 3.813 μετεγκαταστάσεις και τον Δεκέμβριο σημειώθηκε ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός μέχρι σήμερα (1.926). Ο συνολικός αριθμός των μετεγκαταστάσεων ανέρχεται τώρα σε 11.966. Ωστόσο, σημειώνεται, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διατηρήσουν την επιτευχθείσα πρόοδο και να επιτύχουν τους μηνιαίους στόχους που έθεσε η Επιτροπή για 1.000 μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία και 2.000 από την Ελλάδα. Ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τόσο τη μετεγκατάσταση όσο και την επανεγκατάσταση. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην κλίμακα των προκλήσεων στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής και στις γειτονικές μας χώρες, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, και με ταχύτερους ρυθμούς. Η μετεγκατάσταση όλων όσοι είναι επιλέξιμοι στην Ιταλία και στην Ελλάδα είναι δυνατή, αλλά για να γίνει πράξη απαιτείται πολιτική βούληση, δέσμευση και επιμονή από όλα τα κράτη μέλη.» Η μετεγκατάσταση Σύμφωνα με την έκθεση, μετεγκαταστάθηκαν επιπλέον 3.813 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 11.966 (8.766 από την Ελλάδα και 3.200 από την Ιταλία). Ενώ το Δεκέμβριο, με τη μετεγκατάσταση 1.926 ατόμων (764 από την Ιταλία και 1.162 από την Ελλάδα), σημειώθηκε νέο ρεκόρ όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις τόσο από την Ιταλία όσο και από την Ελλάδα, τον Ιανουάριο, μετεγκαταστάθηκαν 1.682 άτομα (551 από την Ιταλία και 1.131 από την Ελλάδα). Το Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή κάλεσε χωριστά τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τους στόχους των 1.000 μηνιαίων μετεγκαταστάσεων από την Ιταλία και των 2.000 από την Ελλάδα. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καθώς και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να πραγματοποιήσουν μεταφορές σε σταθερή μηνιαία βάση και ανάλογα με το μέγεθος της ποσόστωσής τους, τηρώντας με τον τρόπο αυτό τις νομικές τους υποχρεώσεις και εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, συμπληρώνει η Επιτροπή. Επανεγκατάσταση Τα κράτη μέλη συνέχισαν να παρέχουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με 13.968 από τις συμφωνηθείσες 22.504 επανεγκαταστάσεις να έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση. Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, προβλέπει ότι για κάθε Σύριο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ. Η συμφωνία Το προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2015, στις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι αποφάσεις για τη μετεγκατάσταση αφορούν τη δέσμευση για τη μετεγκατάσταση 98.255 ατόμων, σε συνέχεια της έγκρισης από το Συμβούλιο της τροποποίησης της 2ης απόφασης του Συμβουλίου, στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη διάθεση 54.000 θέσεων που δεν είχαν ακόμη κατανεμηθεί για τη νόμιμη εισδοχή Σύριων από την Τουρκία στην ΕΕ. Στις 8 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Ακολούθησε η συμφωνία της 20ής Ιουλίου 2015 μεταξύ των κρατών μελών για την επανεγκατάσταση 22.504 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου