Επικαιρότητα

Ελαφρά μείωση των ανέργων στην Ήπειρο

Off

Λιγότεροι άνεργοι αναζήτησαν δουλειά τον Μάρτιο σε όλη τη χώρα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, περισσότεροι όμως σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016. Στην Ήπειρο πάντως και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται μικρή μείωση του αριθμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Μάρτιο που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Μάρτιο 2017, ανήλθε σε 918.181 άτομα. Από αυτά 506.447 (ποσοστό 55,16%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 411.734 (ποσοστό 44,84%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 350.771 (ποσοστό 38,20%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 567.410  (ποσοστό 61,80%). Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον Μάρτιο 2017,  ανήλθε σε 150.112 άτομα. Από αυτά 33.310 (ποσοστό 22,19%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 116.802 (ποσοστό 77,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  58.793  (ποσοστό 39,17%) και οι γυναίκες σε 91.319  (ποσοστό 60,83%). Επίσης, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,  για τον μήνα Μάρτιο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 141.426 άτομα, από τα οποία οι 103.004 (ποσοστό 72,83%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 38.422 (ποσοστό 27,17%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 69.298 (ποσοστό 49,00%)  και οι γυναίκες σε 72.128  (ποσοστό 51,00%). Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 90.021 (ποσοστό 63,65%) είναι κοινοί, 4.880 (ποσοστό 3,45%) είναι οικοδόμοι, 38.422 (ποσοστό 27,17%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 7.579 (ποσοστό 5,36%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 465 (ποσοστό 0,33%) είναι εκπαιδευτικοί, και 59 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.   Συγκριτικά τώρα, παρατηρείται: – Μείωση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.929 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή -1,92%.  Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-12,47%). – Αύξηση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους σε 24.040 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 2,69%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (26,91%). Από τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία μείωση η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει την μεγαλύτερη με ποσοστιαία μεταβολή (-12,84%). Στην Ήπειρο, τον Μάρτιο φέτος, 28.619 άτομα αναζητούσαν εργασία, λιγότερα από τα 29.083 άτομα τον Φεβρουάριο (μείωση 1,6%) και λιγότερα και από τα 29.192 τον Μάρτιο του 2016 (μείωση 1,96%).

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου