Επικαιρότητα

Μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών

Off

Τα βασικά μέτρα και ρυθμίσεις που ισχύουν για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην Ήπειρο περιλαμβάνει η Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, που δόθηκε στη δημοσιότητα για την αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου. Προβλέπεται ότι απαγορεύεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές ή βραχώδεις πεδινές εκτάσεις και σε αγροτικές εκτάσεις. Το ίδιο ισχύει και για φωτιές, εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων. Η απαγόρευση, περιλαμβάνει και την εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη. Παράλληλα, απαγορεύεται η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή των δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές, το κυνήγι με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών. Οι παραπάνω απαγορεύσεις, δεν ισχύουν στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών, στις αλυκές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα λατομεία και ορυχεία. Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την διευκόλυνση των αγροτικών εργασιών, μπορεί να γίνει καύση σε αγροτικές εκτάσεις, αλλά μόνο με άδεια της Πυροσβεστικής, αφού ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και με την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος. Χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής, επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου, το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών, περιορισμένης έκτασης, εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα, για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το ίδιο ισχύει και για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην ύπαιθρο, εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Επιτρέπεται, από 1ης Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου, το άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης, μόνον εντός οργανωμένων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ. Όσον αφορά στα μέτρα για τα ανθρακοκάμινα, ασβεστοκάμινα και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα, η Πυροσβεστική Διάταξη προβλέπει την λειτουργία τους, ύστερα από άδεια του οικείου δασάρχη, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η έκδοση βεβαίωσης πυρασφάλειας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Για την έκδοσή της, απαραίτητη είναι η προηγούμενη έγκριση – θεώρηση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σχετικής μελέτης για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: αιτιολόγηση της σκοπιμότητας καύσης, την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης, το χρόνο ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση και τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας, που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς.

 

Συμβουλές για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

Οι βασικές συμβουλές που δίνει η Πυροσβεστική στην ιστοσελίδα της (www.fireservice.gr) για να μην προκαλέσουμε φωτιά, είναι: • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες) • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμμένα υπολείμματα καύσης • Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης • Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις • Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου – Πώς πρέπει να ενεργήσουμε μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά • Τηλεφωνούμε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή Η κλήση στον αριθμό 199 είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου