Επικαιρότητα

Αιτήσεις στον ΟΚΠΑΠΑ για τους Παιδικούς

Off

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2017-2018, για τους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.. Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιωαννιτών. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 24/05/2017 έως 09/06/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μπορεί να απευθύνεται  κάποιος στην διεύθυνση του ΝΟ.Κ.Π.Α.Π.Α. (Αβέρωφ 6 3ος Όροφος) υπόψη κ Γκουγιάννου Αθανάσιου,    τηλ: 2651001037. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβάλλονται από 24/05/2017 έως 09/06/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Διεύθυνση  Γραφείο Θεσσαλίας Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222,Λάρισα Εξαιρούνται από την Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνο υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που: α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. β) Να είναι εργαζόμενοι/ες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/νες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία. γ) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:  Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). δ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €, του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 – 31/12/2016)

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου