Επικαιρότητα

Πώς θα ενισχυθεί η Τράπεζα Ηπείρου

Off

Έτος εφαρμογής της πρώτης φάσης του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης είναι το 2017, για την Τράπεζα Ηπείρου. Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για μία σειρά απαραίτητων ενεργειών, που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο, η υλοποίηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας συνεταιριστικής τράπεζας. Αποκλειστικός στόχος είναι η ενδυνάμωση της τράπεζας, ώστε αυτή να καταστεί ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στο εσωτερικό της μετά τη συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή. Τα κορυφαία σημεία του πενταετούς αυτού πλάνου είναι η ασφαλής και βιώσιμη ανάπτυξη της τράπεζας και η γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της με πρώτο «σταθμό» τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αλλά και τη φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται το πενταετές πλάνο παρουσίασαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Ζωνίδης, η διευθύνουσα σύμβουλος Μ. Μυζήθρα και ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος Β. Τσουκανέλης. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όπως τόνισε ο κ. Ζωνίδης είναι μία σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. «Τα αποτελέσματα της τράπεζας για το 2016 μας δίνουν τη βεβαιότητα της ισχυρής βάσης για το μέλλον και σε αυτό το πλαίσιο προβλέπουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προϋπόθεση της ανάπτυξης και της επέκτασης της τράπεζας», σημείωσε ο Κ. Ζωνίδης. Το νέο όραμα Από την πλευρά της η κα Μυζήθρα σημείωσε πως στόχος του Δ.Σ. είναι να δημιουργηθεί μία τράπεζα πρότυπο για το συνεταιριστικό χώρο, που εντός της πενταετίας θα δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης των μελών της και της πραγματικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Μιλώντας για τη γεωγραφική ανάπτυξη των καταστημάτων είπε πως ο πρώτος στόχος είναι ένα υποκατάστημα στην Αθήνα και στη συνέχεια η σταδιακή επέκταση του δικτύου των καταστημάτων σε όμορες με την Ήπειρο περιοχές. Όπως προβλέπεται στο πενταετές πλάνο, το 2021 ο στόχος είναι να λειτουργούν συνολικά 24 υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα από εννέα που λειτουργούν σήμερα στην Ήπειρο. Ακόμη, η κα Μυζήθρα τόνισε πως στόχος είναι η απόλυτη συμμόρφωση στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η διατήρηση υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης, οι επενδύσεις για την ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής, αλλά και η ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που θα καταστήσει την τράπεζα «εργοδότη επιλογής» για στελέχη υψηλών προδιαγραφών. Η διαδικασία Ο εκτελεστικός σύμβουλος Β. Τσουκανέλης παρουσίασε τη διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μερίδων έως του ποσού των 12 εκ. ευρώ με τιμή διάθεσης μεταξύ 0,55 ευρώ και 0,64 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του τελικού ποσού της αύξησης θα δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μεριδιούχους να συμμετάσχουν και αυτοί με τιμή, τη διαμορφωθήσα κατά την ιδιωτική τοποθέτηση από το σύνολο των 150 επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην αύξηση. Το δικαίωμα αυτό για τους παλαιούς μεριδιούχους ισχύει μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου του 2017 και με ίσο αριθμό μεριδίων με αυτές που κατέχουν πριν την έναρξη της αύξησης. «Δίνεται έτσι σε κάθε παλαιό εταίρο η δυνατότητα να συμμετάσχει στην ίδια προνομιακή τιμή των θεσμικών επενδυτών προστατεύοντας την αξία της περιουσίας του, συμμετέχοντας στο νέο όραμα και την προοπτική της τράπεζας και μεγιστοποιώντας τη μελλοντική του οφέλεια.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου