Επικαιρότητα

Ανοίγει ορίζοντες μέσω του Erasmus

Off

Εκπαιδευτικοί και μαθητές των ΕΠΑΛ Ιωαννίνων μεταβαίνουν σε χώρες της Ευρώπης για μετεκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων (2oE.K.) πρωτοπορεί στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που αποσκοπούν στην επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα στη βελτίωση των παρεχόμενων γνώσεων και επαγγελματικών εμπειριών των μαθητών των ΕΠΑΛ. Στέλνει τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και τους μαθητές τους σε χώρες της Ευρώπης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και διεύρυνση των γνώσεών τους. Σε συνεργασία με το 2ο και 3ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, υλοποιεί προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας Erasmus τα οποία προβλέπουν μετάβαση εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από το ΙΚΥ 32 μετακινήσεις εκπαιδευτικών και 24 μετακινήσεις μαθητών προς Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Ιταλία. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 9 ως 16 ημέρες. Η πρώτη από τις πέντε εγκεκριμένες ροές θα γίνει στην Ισπανία τον προσεχή Ιούλιο. Κατά την παραμονή τους στις χώρες υποδοχής οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τις ειδικότητές τους και θα έλθουν σε επαφή με  αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους. Το 2οΕ.Κ. Ιωαννίνων στοχεύει να διευρύνει τις δράσεις αυτές με περισσότερους μαθητές και καθηγητές και συνεργασία με όλα τα ΕΠΑΛ των Ιωαννίνων, με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου