Επικαιρότητα

Διαβαλκανική συνάντηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Off

Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης με στόχο την ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Βλάστη Κοζάνης. Στη Συνάντηση συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα διακρατικών,  διαπεριφερειακών συνεργασιών και συνεργειών, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την εφαρμογή και παρακολούθηση της πρωτοβουλίας καθώς και ενεργούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας ως δομικό στοιχείο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στον βαλκανικό χώρο. Συνδιοργανώθηκε απ’ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνέργεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης Γης (GEO), ενώ ρόλο επιταχυντή επιτελεί το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως διαπεριφερειακός οργανισμός του GEO στην περιοχή των Βαλκανίων, με την καθοδήγηση του Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιου Ζαλίδη, επιστημονικού υπευθύνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής, ο Βασίλειος Μαγκλάρας,  Γενικός Γραμματέας  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,  η Γενική Γραμματέας της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών (GEO),  Συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη γεωργική παρακολούθηση (GEOGLAM), εκπρόσωποι της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών (μέσω τηλεδιασκέψεων), ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και προεδρεύων του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, οι Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης,  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Κρήτης και Αιγαίου, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες  της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικοί Γραμματείς και Περιφερειάρχες Βαλκανικών Χωρών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Επιμελητήρια Βαλκανικών Κρατών καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και τοπικών φορέων.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου