Επικαιρότητα

Κάλεσμα σε πολίτες να σχεδιάσουν έργα

Off

Μια πρωτοβουλία συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό έργων και στη λήψη των αποφάσεων, παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών με τη θέσπιση του «συμμετοχικού προϋπολογισμού των πολιτών» ύψους 200.000 σε πρώτη φάση, που θα διαχειριστούν  οι δημότες.

«Είναι η έκφραση μιας διαφορετικής πολιτικής αντίληψης όπου η βασική μας αρχή είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των πολιτών και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση», όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα το βράδυ.

Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, όπως κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο Θανάση Μανταλόβα, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό συμβούλιο.

«Θέλουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία. Ξεκινάμε, κάνουμε το πρώτο βήμα κι όπου χρειαστεί θα το βελτιώσουμε στην εφαρμογή του και γι’ αυτό έχουμε όλη τη διάθεση να αποδεχθούμε προτάσεις από την αντιπολίτευση και τους πολίτες”, τόνισε στην εισήγησή του ο Θανάσης Μανταλόβας. 

Ο Δήμος Ιωαννιτών τον Σεπτέμβριο θα  δημοσιεύσει, πρόσκληση για  υποβολή σχεδίων/ προτάσεων/ έργων/ δράσεων, η οποία θα είναι ανοιχτή για 45 ημέρες:

Η πρόσκληση θα περιγράφει τα θεματικά πεδία και τα έργα/δράσεις για τις οποίες καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης/ βαθμολόγησης.

Θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις δημότες, ομάδες πολιτών, πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι και συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης του Δήμου και σε έντυπη μορφή στο Δήμο Ιωαννιτών.

Οι προτάσεις θα αναφέρονται σε κοστολογημένα σχέδια/έργα/δράσεις για την περιοχή τους ή και για όλο το Δήμο Ιωαννιτών με ανώτατο προϋπολογισμό 50.000 ανά πρόταση.

Τα σχέδια θα αφορούν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους κατοίκους. 

Με τη λήξη της ημερομηνία υποβολής, οι προτάσεις θα ελέγχονται εντός 20 ημερών, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από τριμελή επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Η λίστα  με τις επικρατέστερες προτάσεις θα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωσή τους στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό και θα δημιουργείται «άτυπα» ένας Ετήσιος Προϋπολογισμός Πολιτών. 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου