Επικαιρότητα

Πράσινο φως για εξοπλισμό και προσθήκη μονάδων

Off

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 ενημέρωσε το    Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης πέντε υποέργων της πράξης «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.». Ο συνολικός προϋπολογισμός των πέντε υποέργων ανέρχεται περίπου σε 1.781.000 ευρώ. Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα:  «Προμήθεια αγγειογραφικών- στεφανιογραφικών συγκροτημάτων», προϋπολογισμού 1.123.440 ευρώ «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων», προϋπολογισμού 369.123 ευρώ  «Προμήθεια ακτινολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 135.160 ευρώ  «Προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 110.211 ευρώ  «Προμήθεια αναρροφήσεων», προϋπολογισμού 43.083 ευρώ

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου