Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 07:37
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2017
Επικαιρότητα

Πώς θα βοηθήσει τη λίμνη η διαχείριση του καλαμιώνα

Off

Η συμφωνία Φορέα Λίμνης και Δήμου Ιωαννιτών και κυρίως η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης μπορεί να φέρει και οφέλη στο οικοσύστημα από τη διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης. Στην έγκριση της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση του έργου που έχει τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης του καλαμιώνα της Λίμνης Παμβώτιδας» προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Ο καλαμιώνας Ο καλαμώνας της παραλίμνιας περιοχής της Παμβώτιδας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία βλάστησης καθώς υποστηρίζει πλούσια βιοποικιλότητα όπως πουλιά, μικρά θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια και έντομα. η σημερινή πύκνωση του καλαμώνα θεωρείται ότι δεν ευνοεί τα είδη της ορνιθοπανίδας και εν γένει το οικοσύστημα. Επιπλέον λειτουργεί σαν φίλτρο για τη λίμνη καθώς συγκρατεί πολλά φερτά αλλά και διασπά ουσίες που μπορεί να είναι βλαβερές ή επιβαρυντικές για τη λίμνη και  αποτελεί κρίσιμο ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή των ψαριών. Η διαχείρισή του έχει απασχολήσει και συνεχίζει να  απασχολεί έντονα τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία λόγω και των κινδύνων πυρκαγιάς που προέρχονται  από την αλόγιστη καύση των καλαμώνων, συνήθως την άνοιξη. Βάση των ανωτέρω η διαχείριση των καλαμώνων αποτελεί μια βασική και αναγκαία διαχειριστική δράση η οποία όμως θα πρέπει να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή πρακτική και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης του Καλαμώνα της Λίμνης Παμβώτιδας, που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις επιστημονικές  παραμέτρους, και θα περιγράφει όλες τις διαχειριστικές επεμβάσεις στον καλαμώνα που μπορούν να υλοποιηθούν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. «Για το Δήμο Ιωαννιτών η ορθή και αποτελεσματική Διαχείριση των καλαμιώνων των παραλίμνιων περιοχών της Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί ένα σημαντικό έργο με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και παράλληλα αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και εμπειρία για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση ενός τέτοιου έργου, από κοινού αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης», σημείωσε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας στην εισήγησή του. «Δυστυχώς έχουμε αργήσει πολύ σε ό,τι αφορά τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε για την προστασία της Λίμνης και ειδικά για την απορρύπανση του υγρού της στοιχείου. Είμαστε όμως εδώ για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη Συνοπτικά το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου θα  είναι οι εξής: – Η δημιουργία ανοικτών υδάτινων επιφανειών και υγρών λιβαδιών με δράσεις που περιλαμβάνουν τη βόσκηση (π.χ. βόσκηση βοοειδών με τοπικές φυλές/ράτσες), διάφορες τεχνικές κοπής με ελεγχόμενη επιλεκτική κοπή σε διαφορετικές εποχές του έτους (καλοκαιρινή ή/και χειμερινή κοπή) και εκχερσώσεις ελαφριάς μορφής. – Η σωστή χρήση του μηχανήματος κοπής καλαμώνων κατόπιν επίβλεψης, ώστε να επιτυγχάνεται μεν ο σκοπός της χρήσης του και ταυτόχρονα να διατηρείται η ετερογένεια ενδιαιτημάτων για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων της πανίδας της περιοχής. – Ο εντοπισμός των πιθανών τρόπων αξιοποίησης της παραγόμενης βιομάζας των καλαμιών της λίμνης, καθώς και άλλων  μέσων που θα καταστήσουν δυνατή την αυτοχρηματοδότηση της αειφόρου διαχείρισής της. – Ο περιορισμός της υποβάθμισης της λίμνης. – Η εξάλειψη της παράνομης καύσης των καλαμώνων και επομένως η εξάλειψη κινδύνου από εκτεταμένες πυρκαγιές. – Η αντιμετώπιση της επέκτασης καλαμιώνων προς τις παραλίμνιες εκτάσεις που επηρεάζονται από την αυξομειούμενη στάθμη. – Η αναβάθμιση και διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της βιοποικιλότητας τόσο των παραλίμνιων περιοχών όσο και του Νησιού, έτσι ώστε η ζώνη με τα ενδιαιτήματα των καλαμιώνων να αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών για αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση με προφανή σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου