Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 04:16
Τελευταία Ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2017
Επικαιρότητα

Μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων

Off

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος  Σ. Φάμελλου περιγράφονται οι αναγκαίες ενέργειες των Δασικών Υπηρεσιών μετά από δασικές πυρκαγιές Η εγκύκλιος «Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ) απευθύνεται σε όλες τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες της χώρας και παρέχονται πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων, τις ενέργειες αποκατάστασής τους και τους τρόπους χρηματοδότησης των παραπάνω ενεργειών Συγκεκριμένα η εγκύκλιος ορίζει  για τα μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων:  · Θα γίνεται άμεσα η κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας μετά από αποτύπωση της καμένης περιοχής με δορυφορικές εικόνες. ·  Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές ή αυτές σε Εθνικά Πάρκα και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ως προς την αμεσότητα της κήρυξης αναδάσωσης. ·  Αύξηση ελέγχων και επιτήρηση καμένων εκτάσεων με τη βοήθεια της αστυνομίας, των δασικών οργάνων και άλλων φορέων φύλαξης της φύσης ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής χρήσης και καταπάτησης δασικής έκτασης. ·  Έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων για δραστηριότητες όπως βόσκηση, θήρα, και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων. ·  Ανάκληση εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών. Για τις ενέργειες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων θα γίνεται:  · Αξιολόγηση αναγκαιότητας κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων ·  Μελέτη εκπόνησής τους σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τα παραπάνω έργα ·  Μελέτη τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον η φυσική αναδάσωση δεν είναι εφικτή στην περιοχή.  Τέλος, καθορίζονται οι τρόποι χρηματοδότησης η οποία θα γίνεται μέσω συνεργασίας με τις Περιφέρειες και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή την ένταξη των έργων στο ΠΕΠ 2014-2020. Όλα αυτά, σύμφωνα με δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου «δείχνουν τη σαφή βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, η οποία θα διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση τους. Όλες οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα παραμένουν ως τέτοιες στους δασικούς χάρτες και θα γίνει ενημέρωσή τους με την απόφαση κήρυξης αναδάσωσης σε όποια χρονική στιγμή και αν αναρτηθούν ή κυρωθούν».

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου