Επικαιρότητα

Στο ΣτΕ για τα διόδια Δροσοχωρίου προσφεύγει και ο Δήμος Ζαγορίου

Off

Και ο Δήμος Ζαγορίου, αποφάσισε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της λειτουργίας των διοδίων της Εγνατίας στο Δροσοχώρι, ενισχύοντας έτσι το «μέτωπο» που δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Μετσόβου, φορείς οι οποίοι ήδη προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου έλαβε σχετική απόφαση εγκρίνοντας τη δαπάνη για την  νομική εκπροσώπηση του Δήμου στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αρίθμ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών (Β΄ 1867/29-5-2017), καθώς  και για την σύνταξη – κατάθεση- κοινοποίηση στον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων, την Εγνατία Οδό και στο ΤΑΙΠΕΔ (στο οποίο έχει περιέλθει η εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού) αίτησης αναστολής κατά της ίδιας απόφασης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και συζήτηση της αναστολής. Στο Δήμο Ζαγορίου και ιδιαίτερα όσοι διαμένουν ή κινούνται από και προς το Ανατολικό Ζαγόρι θα επιβαρυνθούν οικονομικά από τη λειτουργία των νέων διοδίων και με την προσφυγή στο ΣτΕ επιδιώκεται να μην τεθούν σε λειτουργία τα διόδια Δροσοχωρίου, ή να διατεθούν κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους μόνιμους κατοίκους, ή  να εφαρμοστεί η αναλογική χρέωση, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση χωρίς όμως να προσδιορίζει χρονικά την εφαρμογή του συστήματος. Τα ταμειακά διαθέσιμα Το Σώμα μετά από εισήγηση του Δημάρχου Βασίλη Σπύρου αποφάσισε ακόμα,  ομόφωνα να μην μεταφέρει ο Δήμος τα ταμειακά του διαθέσιμα του στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ζητά η κυβέρνηση ενεργοποιώντας την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015. Ήδη με αφορμή έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»,το Δ.Σ της ΚΕΔΕ στις 20 Σεπτεμβρίου τάχθηκε κατά της απόφασης αυτής και ζητά την κατάργηση της Π.Ν.Π.  

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου