Επικαιρότητα

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων δύο γιατροί

Off

Το δρόμο της πειθαρχικής διαδικασίας όπως προβλέπεται, παίρνει η υπόθεση δύο γιατρών του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση χτες του Διοικητή του νοσοκομείου κ. Ευάγγελου Καρβούνη. Όπως ανακοινώθηκε «η Διοίκηση του νοσοκομείου «λόγω της βούλησής της να στηρίξει την προσπάθεια ηθικοποίησης του δημοσίου συστήματος Υγείας και έχοντας πλήρη συνείδηση της ιστορίας και προσφοράς του νοσοκομείου στον τόπο μας αποφάσισε την αναστολή άσκησης καθηκόντων των δυο ιατρών  Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Νόμου 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4325/2015 και ισχύει σήμερα». Στο ιστορικό της υπόθεσης, όπως παρατίθεται, αρχικά η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ με έγγραφό της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου,  έκανε γνωστό ότι επιβλήθηκαν από τον ΕΟΠΠΥ σε βάρος των δύο ιατρών κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο), διότι «κατά τον διενεργήσαντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εκ μέρους των, αναληθή παραστατικά ή στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας». Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι οι έγγραφες απολογίες των ιατρών κρίθηκαν ανεπαρκείς από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία και έκρινε ότι «από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη θέση των εν λόγω ιατρών σε αργία, επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και την ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος…». Συμπληρώνεται όμως ακόμα, ότι η απόφαση του Διοικητή για την αναστολή καθηκόντων που αφορά ένα μήνα,  αίρεται αυτοδικαίως εάν μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης αναστολής καθηκόντων, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, δεν συνέλθει εντός της εν λόγω προθεσμίας για να γνωμοδοτήσει για τη θέση των υπαλλήλων σε αργία.   Ο κ. Καρβούνης με δηλώσεις του χτες αναφέρθηκε και σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στην οποία έχουν κληθεί οι δύο γιατροί

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου