Επικαιρότητα

Άνοιγμα και σε νέα έργα, στη διάθεση της Ηπείρου

Off

Τη δυνατότητα εντάξεων επιπλέον έργων στους άξονες των υποδομών – μεταφορών και της υγείας – πρόνοιας – παιδείας στο ΠΕΠ Ηπείρου παρέχει η εξασφάλιση της υπερδέσμευσης κονδυλίων σε ποσοστό 50% για την Περιφέρεια Ηπείρου. Το σημείο αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ηπείρου από τον Αλ. Καχριμάνη, που εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, που έχει εξειδικευθεί σε ποσοστό 81%. Οι εντάξεις φτάνουν ήδη το 57,8% και οι νομικές δεσμεύσεις το 22%. Στην Ήπειρο, εκτός από τις δράσεις του Π.Ε.Π. (που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με ποσό 337.076.000 ευρώ, χρηματοδοτούνται και δράσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργικό Ταμείο) ύψους 43.800.000 ευρώ και το Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος (Ταμείο Συνοχής) ποσού 32.600.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικοί πόροι στην  Ήπειρο να ανέρχονται περίπου σε 414.000.000 ευρώ. Οι στόχοι του Προγράμματος Στόχος του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Περιφέρειας σε πολλούς τομείς, ανέφερε ο Περιφερειάρχης και συγκεκριμένα: «Από την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα μέχρι την υποβοήθηση των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων συμπολιτών μας και τη μείωση της ανεργίας». Μέσα από σειρά δράσεων το Πρόγραμμα ενισχύει: • Υποδομές έρευνας, ερευνητική δραστηριότητα επιχειρήσεων, τεχνολογίες πληροφορικής σε επιχειρήσεις και ΟΤΑ, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, • Ενεργειακή απόδοση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων,  αντιπλημμυρικά έργα, έργα διαχείρισης λυμάτων, έργα αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αστικές αναπλάσεις • Βελτίωση οδικών δικτύων και έργα οδικής ασφάλειας • Υποδομές υγείας, πρόνοιας και παιδείας • Απασχόληση και κατάρτιση, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, μαθησιακή στήριξη ΑμεΑ, δομές κοινωνικής μέριμνας και δομές Υγείας Έργα που χρηματοδοτούνται Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται: • τα έργα των αποχετεύσεων στα παράλια του Ιονίου και του Αμβρακικού κόλπου. • τα έργα αποκατάστασης των θεάτρων της Ηπείρου, • η σύνδεση της Ιόνιας οδού με τα Τζουμέρκα, • το κτίριο νοσηλευτικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, • το Κέντρο αλκοολικών στο Χατζηκώστα, • η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, • το Πολυδύναμο κτίριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, • τα Κέντρα Κοινότητας, • οι Δομές παροχής βασικών αναγκών, • τα Κέντρα φροντίδας για ηλικιωμένους και ΑμεΑ. Τέλος, ο κ. Καχριμάνης, πρόσθεσε ότι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων για τον Άξονα 1 επιχειρηματικότητα και καινοτομία, ορίστηκε η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Καταλήγοντας ευχαρίστησε τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου για την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα τους στην υλοποίηση του προγράμματος καθώς και για την άριστη συνεργασία που έχουν με όλους τους φορείς και τους δικαιούχους έργων του ΠΕΠ.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου