Επικαιρότητα

Οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι και τα ποσά ενίσχυσης

Off

Μετά τις ανακοινώσεις της Πέμπτης για τη δεύτερη φάση του προγράμματος των νέων αγροτών, και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 2η πρόσκληση του προγράμματος Νέων γεωργών και δίνει τις απαραίτητες λεπτομέρειες για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15 Μαρτίου έως και 16 Απριλίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-04-2018. Το ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 8.196.000 €.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του υπομέτρου είναι τα εξής:

– Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου είναι νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €

– Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.

– Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

– Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

– Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

– Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται  από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην πρόσκληση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) (στο Υπομέτρο 6.1 και στην «Ενημέρωση αγροτών»).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:

– Περιφέρεια Ηπείρου: κ. Αλεξίου Θ. (2651364119), κα. Ροντογιάννη Α. (2651364122), κ. Ζαρίδης Α. (265136 4124).

– Π.Ε. Ιωαννίνων: κα. Τσιούρη Ι. (2651364116), κα. Κατωγιάννη Ει. (26 51364116), κα. Αντωνακούδη Ο. (26 51364115) 

– Π.Ε. Θεσπρωτίας: κ. Πανταζής Α. (26 65360158)

– Π.Ε. Άρτας: κα Τάσιου Θ.(265 1364449), κα Τζίμα Δ. (2651 364438)

– Π.Ε. Πρέβεζας: κ. Ντερμάρης Β. (2682023897), κα Σταυροπούλου-Ντόβα Θ. (2682023897).

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου