Επικαιρότητα

Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα, ανοιχτά για όλους

Off

Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για το ευρύ κοινό από 26 ιδρύματα της χώρας χωρίς εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων, προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr Πρόκειται για μια συλλογή πανεπιστημιακών μαθημάτων τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές μέχρι θετικές και τεχνικές επιστήμες. Τα μαθήματα, που είναι χωρισμένα τόσο ανά ίδρυμα όσο και ανά θεματική περιοχή, απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις ενότητες των μαθημάτων online ή, εναλλακτικά, να τις «κατεβάσει» ή να τις εκτυπώσει. Κάποια μαθήματα προσφέρονται και με τη μορφή μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων του διδάσκοντα καθηγητή. Το πέρας της παρακολούθησης ενός μαθήματος δεν συνοδεύεται από κάποια πιστοποίηση. Η πλατφόρμα opencourses.gr προσφέρεται από τo Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet) www.gunet.gr, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, μια ένωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα της χώρας. Για αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση: http://project. opencourses.gr.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου