Επικαιρότητα

ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρεμβάσεις στην Οικία Πλακίδα και στο Γεφύρι Κόνιτσας

Off

Δύο έργα για τη διάσωση πολιτιστικών μνημείων περιλαμβάνονται σε αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Το πρώτο αφορά την  «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου (Β΄φάση)», προϋπολογισμού 247.340 ευρώ για το οποίο προωθούνται οι διαγωνιστικές διαδικασίες και το δεύτερο αφορά την «Αποκατάσταση Πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας»για το οποίο η Περιφέρεια θα διαθέσει το ποσό των 66.574  ευρώ, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ (ΕΛΚΕ-ΕΜΠ) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου