Επικαιρότητα

Υποψήφιος πρύτανης ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Off

Μέρος της συζήτησης και της διαβούλευσης που ατύπως από το υπουργείο Παιδείας θα συνεχιστεί, για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γίνονται οι πρυτανικές εκλογές στο δεύτερο Ίδρυμα στις 6 Ιουνίου.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι υποψήφιοι πρυτάνεις υποχρεούνται να προχωρήσουν σε «προγραμματικές» δηλώσεις, υπέρ ή κατά του Σχεδίου Νόμου, με την γενικότερη τάση να είναι αυτή της σύμφωνης γνώμης αναβάθμισης των Ιδρυμάτων, με όρους και προϋποθέσεις όμως που διασφαλίζουν την ακαδημαϊκότητα του Πανεπιστημίου.

Έτσι, η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον πρώην Πρύτανη και νυν αναπληρωτή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη περιελάμβανε μία γενική τοποθέτηση για το Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές του και μία περισσότερο εξειδικευμένη για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου.

Ο κ. Αλμπάνης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις πρυτανικές εκλογές, επισημαίνοντας την βαθιά επίγνωση και των δυσλειτουργιών, αλλά και των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου.

Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει όλες τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και συμπλήρωσης της ακαδημαϊκής του φυσιογνωμίας.

Όμως, η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μήνες για την κοινή πορεία με το ΤΕΙ Ηπείρου είναι αυτή που καθορίζει ουσιαστικά και τη στάση των υποψηφίων πρυτάνεων, έχοντας απέναντί τους και τους ψηφοφόρους – εκλέκτορες στις πρυτανικές εκλογές της 6ης Ιουνίου.

Ο κ. Αλμπάνης με την ιδιότητα και του μέλους της Επιτροπής που συζήτησε την προοπτική συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων αναφέρθηκε λεπτομερώς στο Σχέδιο τονίζοντας αρχικά πως η πρόταση της Επιτροπής εξυπηρετούσε έναν κυρίαρχο στόχο.

«Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει ουσιαστικά στην διεύρυνση των υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου, με νέα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύοντάς το σε ένα ισχυρό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και σε έναν πόλο οικονομικής και  κοινωνικής  ανάπτυξης στην περιοχή», σημείωσε αρχικά.

Κυρίαρχα προβλήματα

Για τον κ. Αλμπάνη εκτός από τα θετικά που αποπνέει το Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και μείζονα προβλήματα ακαδημαϊκής φύσης. Καταρχάς, ο αριθμός των Τμημάτων είναι μεγαλύτερος από εκείνον που πρότεινε η Επιτροπή.

«Το στοιχείο αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταστήσει τα νέα Τμήματα πλήρως λειτουργικά δίχως να υπονομεύσει το ακαδημαϊκό επίπεδο που απαιτεί ένα σύγχρονο Ίδρυμα», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης, προσθέτοντας ότι τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να ενσωματωθούν μόνο τα Τμήματα του ΤΕΙ που είναι ώριμα, ενώ για τα υπόλοιπα, η έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει να αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ένα δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με την ένταξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ.

Από τη στιγμή που η αξιολόγηση περιορίζεται στα μέλη της πρώτης βαθμίδας, ο κ. Αλμπάνης επισήμανε ότι αυτό μπορεί να απειλήσει τα κεκτημένα περί την ακαδημαϊκή ποιότητα. «Η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των βαθμίδων σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τα Πανεπιστήμια, με αποκλειστική αρμοδιότητα της Συγκλήτου του Ιδρύματος υποδοχής, είναι η μόνη οδός για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ισοπολιτείας. Ειδικά όσον αφορά την ομάδα των πρώην Καθηγητών εφαρμογών του ΤΕΙ που δεν διαθέτουν διδακτορική διατριβή, σοβαροί λόγοι ακαδημαϊκής τάξης καθιστούν μη παραδεκτή την ένταξή τους στις καθηγητικές βαθμίδες των μελών ΔΕΠ».

Τέλος, ο υποψήφιος Πρύτανης τονίζει πως οι θέσεις των Γ.Σ και της Συγκλήτου για τη Σχολή Καλών Τεχνών και το ΦΠΨ θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το υπουργείο για λόγους δεοντολογίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αλμπάνης πρόσθεσε πως επικάλυψη γνωστικών αντικειμένων παρατηρείται μόνο στο Τμήμα Μηχανικών Εφαρμογών Η/Υ, όταν προτάθηκε να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή, πρόταση που συνάντησε την αντίδραση των μελών του Πανεπιστημίου στην Επιτροπή.

«Οι προθέσεις μας ήταν να διαφυλάξουμε από την αρχή την ακαδημαϊκότητα του εγχειρήματος. Οι υπογραφές και οι αντιρρήσεις των συναδέλφων με έβρισκαν σύμφωνο σε πολλά».

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης

Ταυτόχρονα όμως εκτός από τις παρατηρήσεις και τα πιθανά προβλήματα που θα δημιουργήσει το Σχέδιο ο κ. Αλμπάνης τόνισε πως η πρόταση του υπουργείου μπορεί να οδηγήσει στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του Ιδρύματος.

Ειδικότερη αναφορά έκανε στην ίδρυση του Κέντρου Ερευνών Ηπείρου, προσθέτοντας και μία πιθανή πέμπτη κατεύθυνση αυτήν της «Οικονομικής Ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονομίας» που μπορεί να προστεθεί.

«Σε βάθος πενταετίας, όσα από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων λειτουργήσουν θα πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και συμπληρωματικές υποδομές. Το Σχέδιο Νόμου αποτελεί ευθύνη του υπ. Παιδείας. Προσωπικά είμαι θετικός στη συνέχεια του εγχειρήματος, θεωρώντας ότι υπάρχει χρόνος. Η επόμενη διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της γιατί σε βάθος πενταετίας το έργο θα πρέπει να αποδώσει καρπούς», σημείωσε.

 

Αρχές επί των 

πρυτανικών εκλογών

Καταλήγοντας ο κ. Αλμπάνης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε συναδέλφους και εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, να προσέλθουν στις κάλπες και να βελτιώσουν τη θέση του Πανεπιστημίου.

Οι προγραμματικές αρχές συνοψίζονται στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, την ενίσχυση και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας, την εκπόνηση ενός πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των υποδομών, την αξιοποίηση του προσωπικού, την ορθολογική διαχείριση και αναζήτηση πόρων, την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, τη διασφάλιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

«Θεμελιώδης διεργασία της αυτοδιοίκησης του πανεπιστημίου είναι η συνεχής αξιολόγηση και ανάδραση στα συμπεράσματα της με λήψη μέτρων από τα Τμήματα και τις Σχολές και τη διατύπωση ολοκληρωμένων αιτημάτων προς την πολιτεία στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, μια διαδικασία που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ

<>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
   1234
567891011
19202122232425
2627282930  
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
       
       
    123
45678910
       
21222324252627
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
       
282930    
       
     12
31      
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
23242526272829
3031     
     12
17181920212223
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
      1
23242526272829
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
12131415161718
       
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
    123
45678910
18192021222324
25262728   
       
 123456
28293031   
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
293031    
       
     12
       
  12345
13141516171819
2728293031  
       
      1
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
       
   1234
567891011
19202122232425
262728    
       
1234567
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
28293031   
       
     12
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
1234567
15161718192021
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
  12345
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
3031     
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
15161718192021
293031    
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
3031     
    123
45678910
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
29      
       
    123
45678910
25262728293031
       
 123456
21222324252627
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
  12345
2728293031  
       
1234567
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
23242526272829
3031     
      1
232425262728 
       
   1234
567891011
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
24252627282930
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου