Επικαιρότητα

Υποψήφιος πρύτανης ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Off

Μέρος της συζήτησης και της διαβούλευσης που ατύπως από το υπουργείο Παιδείας θα συνεχιστεί, για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γίνονται οι πρυτανικές εκλογές στο δεύτερο Ίδρυμα στις 6 Ιουνίου.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι υποψήφιοι πρυτάνεις υποχρεούνται να προχωρήσουν σε «προγραμματικές» δηλώσεις, υπέρ ή κατά του Σχεδίου Νόμου, με την γενικότερη τάση να είναι αυτή της σύμφωνης γνώμης αναβάθμισης των Ιδρυμάτων, με όρους και προϋποθέσεις όμως που διασφαλίζουν την ακαδημαϊκότητα του Πανεπιστημίου.

Έτσι, η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον πρώην Πρύτανη και νυν αναπληρωτή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη περιελάμβανε μία γενική τοποθέτηση για το Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές του και μία περισσότερο εξειδικευμένη για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου.

Ο κ. Αλμπάνης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις πρυτανικές εκλογές, επισημαίνοντας την βαθιά επίγνωση και των δυσλειτουργιών, αλλά και των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου.

Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει όλες τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και συμπλήρωσης της ακαδημαϊκής του φυσιογνωμίας.

Όμως, η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μήνες για την κοινή πορεία με το ΤΕΙ Ηπείρου είναι αυτή που καθορίζει ουσιαστικά και τη στάση των υποψηφίων πρυτάνεων, έχοντας απέναντί τους και τους ψηφοφόρους – εκλέκτορες στις πρυτανικές εκλογές της 6ης Ιουνίου.

Ο κ. Αλμπάνης με την ιδιότητα και του μέλους της Επιτροπής που συζήτησε την προοπτική συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων αναφέρθηκε λεπτομερώς στο Σχέδιο τονίζοντας αρχικά πως η πρόταση της Επιτροπής εξυπηρετούσε έναν κυρίαρχο στόχο.

«Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει ουσιαστικά στην διεύρυνση των υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου, με νέα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύοντάς το σε ένα ισχυρό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και σε έναν πόλο οικονομικής και  κοινωνικής  ανάπτυξης στην περιοχή», σημείωσε αρχικά.

Κυρίαρχα προβλήματα

Για τον κ. Αλμπάνη εκτός από τα θετικά που αποπνέει το Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και μείζονα προβλήματα ακαδημαϊκής φύσης. Καταρχάς, ο αριθμός των Τμημάτων είναι μεγαλύτερος από εκείνον που πρότεινε η Επιτροπή.

«Το στοιχείο αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταστήσει τα νέα Τμήματα πλήρως λειτουργικά δίχως να υπονομεύσει το ακαδημαϊκό επίπεδο που απαιτεί ένα σύγχρονο Ίδρυμα», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης, προσθέτοντας ότι τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να ενσωματωθούν μόνο τα Τμήματα του ΤΕΙ που είναι ώριμα, ενώ για τα υπόλοιπα, η έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει να αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ένα δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με την ένταξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ.

Από τη στιγμή που η αξιολόγηση περιορίζεται στα μέλη της πρώτης βαθμίδας, ο κ. Αλμπάνης επισήμανε ότι αυτό μπορεί να απειλήσει τα κεκτημένα περί την ακαδημαϊκή ποιότητα. «Η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των βαθμίδων σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τα Πανεπιστήμια, με αποκλειστική αρμοδιότητα της Συγκλήτου του Ιδρύματος υποδοχής, είναι η μόνη οδός για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ισοπολιτείας. Ειδικά όσον αφορά την ομάδα των πρώην Καθηγητών εφαρμογών του ΤΕΙ που δεν διαθέτουν διδακτορική διατριβή, σοβαροί λόγοι ακαδημαϊκής τάξης καθιστούν μη παραδεκτή την ένταξή τους στις καθηγητικές βαθμίδες των μελών ΔΕΠ».

Τέλος, ο υποψήφιος Πρύτανης τονίζει πως οι θέσεις των Γ.Σ και της Συγκλήτου για τη Σχολή Καλών Τεχνών και το ΦΠΨ θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το υπουργείο για λόγους δεοντολογίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αλμπάνης πρόσθεσε πως επικάλυψη γνωστικών αντικειμένων παρατηρείται μόνο στο Τμήμα Μηχανικών Εφαρμογών Η/Υ, όταν προτάθηκε να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή, πρόταση που συνάντησε την αντίδραση των μελών του Πανεπιστημίου στην Επιτροπή.

«Οι προθέσεις μας ήταν να διαφυλάξουμε από την αρχή την ακαδημαϊκότητα του εγχειρήματος. Οι υπογραφές και οι αντιρρήσεις των συναδέλφων με έβρισκαν σύμφωνο σε πολλά».

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης

Ταυτόχρονα όμως εκτός από τις παρατηρήσεις και τα πιθανά προβλήματα που θα δημιουργήσει το Σχέδιο ο κ. Αλμπάνης τόνισε πως η πρόταση του υπουργείου μπορεί να οδηγήσει στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του Ιδρύματος.

Ειδικότερη αναφορά έκανε στην ίδρυση του Κέντρου Ερευνών Ηπείρου, προσθέτοντας και μία πιθανή πέμπτη κατεύθυνση αυτήν της «Οικονομικής Ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονομίας» που μπορεί να προστεθεί.

«Σε βάθος πενταετίας, όσα από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων λειτουργήσουν θα πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και συμπληρωματικές υποδομές. Το Σχέδιο Νόμου αποτελεί ευθύνη του υπ. Παιδείας. Προσωπικά είμαι θετικός στη συνέχεια του εγχειρήματος, θεωρώντας ότι υπάρχει χρόνος. Η επόμενη διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της γιατί σε βάθος πενταετίας το έργο θα πρέπει να αποδώσει καρπούς», σημείωσε.

 

Αρχές επί των 

πρυτανικών εκλογών

Καταλήγοντας ο κ. Αλμπάνης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε συναδέλφους και εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, να προσέλθουν στις κάλπες και να βελτιώσουν τη θέση του Πανεπιστημίου.

Οι προγραμματικές αρχές συνοψίζονται στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, την ενίσχυση και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας, την εκπόνηση ενός πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των υποδομών, την αξιοποίηση του προσωπικού, την ορθολογική διαχείριση και αναζήτηση πόρων, την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, τη διασφάλιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

«Θεμελιώδης διεργασία της αυτοδιοίκησης του πανεπιστημίου είναι η συνεχής αξιολόγηση και ανάδραση στα συμπεράσματα της με λήψη μέτρων από τα Τμήματα και τις Σχολές και τη διατύπωση ολοκληρωμένων αιτημάτων προς την πολιτεία στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, μια διαδικασία που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου