Επικαιρότητα

Οι νέοι υπεύθυνοι τομέων της ΝΔ Ιωαννίνων

Off

Η Νομαρχιακή Οργάνωση της ΝΔ Ιωαννίνων αποκτά υπευθύνους στους τομείς δράσεις της. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. πλην των αιρετών μελών, η Γραμματεία Οργανωτικού ορίζει τους εξής: 

Υπεύθυνος Υγείας Γεώργιος Φλούδας

Υπεύθυνος Υποδομών & Περιβάλλοντος Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος

Υπεύθυνος Παιδείας Κων. Λιόλιος

Υπεύθυνος Δικαιοσύνης Χάρης Λαζάνης

Υπεύθυνος Οικονομίας Κων. Δαρδαμάνης

Υπεύθυνος Πολιτισμού και Αθλητισμού Στέφανος Βασιλειάδης

Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων Λεωνίδας Ρουμπάτης

Υπεύθυνος Τουρισμού Δημήτριος Ντόβας (αιρετό μέλος)

Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Οργάνωσης Νάσος Παπαχριστόδουλος

Υπεύθυνος Αγροτικού Ιωάννης Ντασταμάνης.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου