Επικαιρότητα

ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΙ Καταρτίζοντας στελέχη Λιμένων για το περιβάλλον

Off

Με επιτυχία έγινε στις 3 Ιουλίου εκδήλωση ενημέρωσης του διακρατικού έργου που υλοποιείται με συντονιστή εταίρο το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος Επιστημονικός Υπεύθυνος και συντονιστής του έργου παρουσίασε τους βασικούς στόχους του έργου που επιδιώκει να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε περιοχές λιμένων και των παράκτιων περιοχών αυτών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους μέσω της εφαρμογής μοντέρνων μεθοδολογιών και καλών πρακτικών.   Το ΤΕΙ Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου σχεδιάζει και δημιουργεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης βασικών περιβαλλοντικών δεδομένων και χωρικής απεικόνισης και παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης για θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υιοθέτησης ορθών πρακτικών. Βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση στελεχών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων φορέων που σχετίζονται με τους λιμένες και στις γειτονικές παράκτιες περιοχές ως μέτρο πρόληψης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και διατήρησης των φυσικών θαλάσσιων πόρων. Από το έργο αναμένεται να ωφεληθούν, κατά κύριο λόγο, οι Οργανισμοί Λιμένος, Λιμενικές Αρχές,  ο τομέας των μεταφορών και συναφείς επιχειρήσεις που σχετίζονται με λιμάνια και επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους το παράκτιο περιβάλλον καθώς επίσης και όλοι οι πολίτες.

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου