Επικαιρότητα

Αλλάζει σελίδα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Off

Ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η τελική συζήτηση και ψήφιση θα γίνει σήμερα στο Α’ Θερινό τμήμα της Βουλής.

Τις προτάσεις και θέσεις του ΤΕΙ Ηπείρου παρουσίασε τη Δευτέρα στην εισήγησή του ο πρύτανης του ΤΕΙ Αν. Τσίνας, αιτιολογώντας τις αποφάσεις των πρυτανικών αρχών, χωρίς ωστόσο να επιμείνει στο σύνολο των θέσεων που είχαν διατυπωθεί πριν από έναν περίπου μήνα στο κείμενο που είχε αποσταλεί από το Ίδρυμα στο υπουργείο Παιδείας.

Ο κ. Τσίνας τόνισε αρχικά πως το ΤΕΙ δεν «πανεπιστημιοποιείται», όπως αναφέρεται από πολλούς, που υπαινίσσονται τη χαριστική αναβάθμισή του. Αντιθέτως, αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του διαδρομής και του μόχθου που κατέβαλαν όσοι το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η Ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

«Η προβλεπόμενη διαδικασία μετάβασης του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) στο αντίστοιχο καθεστώς του Πανεπιστημίου γίνεται επακριβώς με τα ίδια κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και περιγράφονται στο Ν. 4521/2018. Επίσης, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν το νέο πανεπιστημιακό Ίδρυμα από την πόλη που εργάζονται σήμερα. Η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη είναι δυνατή μόνο μετά από αίτησή τους και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του Ιδρύματος και συνυπολογιστούν οικογενειακά, κοινωνικά κλπ. κριτήρια», ανέφερε ο κ. Τσίνας.

Αναφορικά με το επιχείρημα, ότι οι φοιτητές του ΤΕΙ αν και εισήχθησαν σε τμήμα ΤΕΙ, θα αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό πτυχίο, ο κ. Τσίνας σημείωσε, πως από καμία διάταξη του νομοσχεδίου δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

«Αντίθετα, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους και θα λάβουν το πτυχίο του Τμήματος εισαγωγής τους. Προς τούτο, θεσμοθετείται για τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου το Συμβούλιο Ένταξης, το οποίο στελεχώνεται από τις σημερινές Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΙ Ηπείρου με τη συμμετοχή του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και μεριμνά για την ολοκλήρωση των σπουδών των σημερινών φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Η μόνη δυνατότητα που παρέχει το σ/ν, αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές του ΤΕΙ που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές του Τμήματος εισαγωγής τους εντός του χρόνου της ενεργής φοίτησης (6 έτη) και οι οποίοι με αίτησή τους, θα δύνανται να ζητήσουν αντί να λάβουν το πτυχίο ΤΕΙ να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα επιπλέον μαθήματα που θα θεσπίσει το αντίστοιχο, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, πανεπιστημιακό Τμήμα για να λάβουν το πτυχίο του».

Καταλήγοντας ο κ. Τσίνας και ζητώντας από τους βουλευτές να ψηφίσουν θετικά επί του νομοσχεδίου τόνισε, ότι αυτό που αποτελεί στόχο και φιλοδοξία είναι η αντίληψη της ακαδημαϊκής πραγματικότητας και η εκτίμηση της δυναμικής και της προοπτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο, με όραμα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από 15-20 χρόνια.

«Στόχος είναι με τη σύγκλιση των υφιστάμενων δυνάμεων και μέσω της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ώσμωσης, να προκύψει μια ενισχυμένη και εύρωστη πανεπιστημιακή δομή, η οποία θα τιμά την ιστορική διαδρομή των προκατόχων της και θα υπηρετεί επάξια την Επιστήμη, την Παιδεία και την ελληνική κοινωνία». 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου