Επικαιρότητα

Νέες αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Off

Διαθέσιμη είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017.

Η εφαρμογή λειτουργεί στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.idika.gr/kot και η είσοδος σε αυτή γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.

Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το ΚΟΤ μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2018,

οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή

δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30ή Οκτωβρίου που δόθηκε για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Με άλλα λόγια, εάν οι παλαιοί δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, τότε αυτομάτως θα απεντάσσονται από το ΚΟΤ, ακόμη και αν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση των εν δυνάμει νέων δικαιούχων η εφαρμογή θα μπορεί να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο ΚΟΤ και μετά τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Το ΚΟΤ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. 

Στην κατηγορία ΚΟΤ Α υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ήτοι: α) Η συνολική αξία του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ, β) η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και

δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ, γ) το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 1.200 ευρώ (μονοπρόσωπο νοικοκυριό), έως 3.000 ευρώ (για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη). Η έκπτωση είναι 75 ευρώ/μεγαβατώρα και απαλλαγή από χρεώσεις δικτύου και διανομής.

Στο ΚΟΤ Β μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν εισόδημα έως 9.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό), έως 27.000 ευρώ (για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη

ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη), ακίνητη περιουσία έως 120 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό και με ανώτατο όριο

τις 180.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις εάν το νοικοκυριό φιλοξενεί άτομα με αναπηρία ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης κατ’ οίκον.

Η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος για το ΚΟΤ Β είναι 45 ευρώ/μεγαβατώρα

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου