Επικαιρότητα

Ενισχύεται η αντιπυρική προστασία στα δάση

Off

Ιδιαίτερες δυνατότητες στην ανάπτυξη αντιπυρικής προστασίας δίνει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Στις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος 453 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (γεωτεχνικοί, δασοπόνοι, ειδικοί δασικής προστασίας, εργάτες-τριες, διοικητικοί, φύλακες, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων έργων) και η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους είναι οχτώ μήνες.

Τη Δευτέρα στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έγινε θεωρητική εκπαίδευση απασχολούμενων. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος καθώς η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ειδικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ανά δασική υπηρεσία, κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου η γνώση του αντικειμένου απασχόλησής τους  και η πρακτική εξάσκηση, να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην υλοποίηση του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, σεμινάριο- εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών, εθελοντικά από μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό και προγραμματισμό των μέτρων δράσεων για την αντιπυρική προστασία των δασών της χωρικής έκτασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη λήψη δασικών μέτρων πρόληψης πυρκαγιών καθώς και στη διαμόρφωση του προγράμματος απασχόλησης του προσωπικού που προσλήφθηκε για το λόγο αυτό και το οποίο θα ασχοληθεί σε δασικές εργασίες όπως καθαρισμοί, αραιώσεις, απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δένδρων, αποκλαδώσεις κλπ στα δασύλλια, αστικά-περιαστικά δάση, τεχνητές φυτείες-αναδασώσεις και σε δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης της εκάστοτε Δασικής Υπηρεσίας.

Όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης, ιδιαίτερο ρόλο προς την κατεύθυνση της πρόληψης- μείωσης του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, έχουν οι δασοτεχνικές μελέτες αντιπυρικής προστασίας που συντάσσονται για το σκοπό αυτό από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι οποίες ισχυροποιούν το στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος για την αντιπυρική προστασία των δασών. 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου