Επικαιρότητα

Το έργο της πρυτανικής θητείας 2014-2018

Off

Η έκθεση πεπραγμένων της πρυτανικής θητείας 2014-2018 του Γεωργίου Καψάλη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσιάζεται σε μια ολοκληρωμένη έκδοση (έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του ιδρύματος www.uoi.gr) ενώ στοιχεία της παρουσιάστηκαν και κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής της πρυτανικής αρχής στο νέο Πρύτανη Τρ. Αλμπάνη, τη Δευτέρα. Παρουσιάζουμε σήμερα τον πρόλογο της έκθεσης από τον απερχόμενο Πρύτανη κ. Καψάλη.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά τα πενήντα τέσσερα χρόνια της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, επενδύοντας στη γνώση, την καινοτομία, τις συνεργασίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, πέτυχε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα και μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας.

Έχοντας υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά την τελευταία τετραετία 2014-2018, από την εξόχως τιμητική θέση του Πρύτανη του Ιδρύματος, κρίνω ότι έχω υποχρέωση να παρουσιάσω στην πανεπιστημιακή κοινότητα που με εξέλεξε, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, το έργο που επιτελέστηκε σε όλους τους τομείς, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η υποχρέωση αυτή δεν προκύπτει μόνο από την άσκηση ενός δημόσιου αξιώματος, αλλά και από το γεγονός ότι, στην ουσία, είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των παραγόντων της πανεπιστημιακής ζωής. Παράλληλα, η καταγραφή και η παρουσίαση του έργου της τελευταίας τετραετίας δεν αποτελούν απλώς, κατά τη γνώμη μου, μία στατική περιγραφή συγκεκριμένων δεδομένων, αλλά συνάμα και μία δυναμική αφετηρία για το μέλλον και την προοπτική του Ιδρύματος. Αισθάνομαι προσωπικά βέβαιος ότι, με βάση το έργο και τα επιτεύγματα της τελευταίας τετραετίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται μπροστά σε μία νέα αισιόδοξη προοπτική, που απαιτεί και προϋποθέτει, ωστόσο, έμπνευση, κοινή δράση και συμπόρευση, σεβασμό και αξιοποίηση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, αξιοποίηση των υποδομών, πρόταξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως ύψιστης ακαδημαϊκής υπόστασης, καθώς και των σκοπών και των στόχων που αυτό θέτει και επιδιώκει.

 

Βεβαίως, είναι γνωστό ότι, κατά την τελευταία τετραετία, αντιμετωπίσαμε και ρυθμίσαμε με μεγάλη επιτυχία μία σειρά από σημαντικότατα θεσμικά ζητήματα, τα οποία απασχολούσαν, για πολλά χρόνια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αναφέρομαι στην έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στη μετονομασία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, στις πενταετείς σπουδές και τις ειδικές εξετάσεις που εξασφαλίσαμε για το συγκεκριμένο Τμήμα. Επίσης, ένα ιστορικής σημασίας γεγονός για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποτελούν η ίδρυση και λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αποδίδω ανάλογη βαρύτητα και σημασία στο γεγονός της απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που πετύχαμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ύστερα από δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια. Σε σχετικά ανάλογη κλίμακα τοποθετείται και η διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που πετύχαμε από το ΤΕΕ για το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

Βεβαίως, η μεγάλη μελλοντική  πρόκληση έχει να κάνει με την ίδρυση και τη σταδιακή λειτουργία των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου, εκτός από όσα προανέφερα, απαιτείται για την επιτυχία του εγχειρήματος η διαρκής και ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, κατεξοχήν σε επίπεδο προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και σε επίπεδο κάθε απαιτούμενης υποδομής. Απαιτείται, επίσης, το όλο εγχείρημα να μην έχει καμία αρνητική επίπτωση, σε κανένα επίπεδο, στα υφιστάμενα Τμήματα του Ιδρύματος και συνολικά του Πανεπιστημίου. 

Οι Αναπληρωτές Πρύτανη στο πρυτανικό σχήμα, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν πριν από την εκλογή μου, ήταν ο σημερινός Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ο κ. Θωμάς Μπάκας, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και ο κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής. Ο κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης ασχολήθηκε και προώθησε ζητήματα του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, καθώς είναι γεγονός ότι η ένταξη της Επιτροπής Ερευνών στο δημόσιο λογιστικό έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων. Παράλληλα, κατά το διάστημα 2014-2018, η ερευνητική δυναμική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμφανίζει θετικό πρόσημο. Η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων που διοργανώσαμε στα Ιωάννινα, υπό την προεδρία του κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη στον τομέα των Ειδικών Λογαριασμών, προώθησε σημαντικά σχετικά θεσμικά ζητήματα. Ο κ. Θωμάς Μπάκας παρακολούθησε από κοντά το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές κτιριακές παρεμβάσεις, πρωτίστως με την ολοκλήρωση του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Παράλληλα, είχε την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, ενώ συντόνισε και τις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης των Δικτύων Έρευνας του Ιδρύματος. Ο κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνέδραμε καθοριστικά στον τομέα του πολιτισμού με τα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής που πραγματοποιήσαμε, καθώς και με την έναρξη Λειτουργίας του Μουσείου Τυπογραφίας. Η συμβολή του στη συγκρότηση της Καμεράτα-Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμπεριέχει τη δική της ξεχωριστή αξία, όπως και οι παρεμβάσεις και οι σχεδιασμοί του ιδίου αναφορικά με τους φοιτητές ΑμΕΑ. Εξίσου σημαντικές και αξιόλογες ήταν και όλες  οι υπόλοιπες δράσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Λόγου και Τέχνης. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις Αναπληρωτές Πρύτανη για τη συνεργασία που είχαμε, για το έργο που επιτελέσαμε, για την αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη που προσδιόρισαν τη σχέση μας. 

 

Η νομοθετική ρύθμιση για την εκπροσώπηση όλων των Τμημάτων στη Σύγκλητο, καθώς και άλλων συλλογικοτήτων του Πανεπιστημίου, συνετέλεσε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ρόλου και του έργου της Συγκλήτου, ως το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος. Σε αυτό βοήθησε το εξαίρετο κλίμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα μέλη της Συγκλήτου, επιδεικνύοντας ο καθένας από την πλευρά του διάθεση προσφοράς και κατανόησης, σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Ως εκ τούτου, η ευγνωμοσύνη μου προς όλα τα μέλη της Συγκλήτου κατά την περίοδο της πρυτανικής μου θητείας είναι αυτονόητη και διαρκής. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, καθώς ο κάθε συνάδελφος υπερασπίστηκε και υπηρέτησε, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Το γεγονός ότι, ύστερα από αρκετά χρόνια, είχαμε τις πρώτες Προκηρύξεις νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, κάτι που επιβάλλεται να έχει ανάλογη συνέχεια, δημιούργησε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση, ως Διοίκηση του Ιδρύματος καλύψαμε με προσωπικό όλα τα διδακτικά κενά που εμφανίζονταν στα διάφορα Τμήματα, προτάσσοντας τις ανάγκες διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών μας. Η υποστήριξή μας προς τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ήταν διαρκής.

Παρά τη μεγάλη και συνεχιζόμενη μείωση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, οι διοικητικοί υπάλληλοι επέδειξαν αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα, προσφέροντας φιλότιμα και αποτελεσματικά τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, όπως άλλωστε θα διαφανεί και από τα αντίστοιχα πεπραγμένα της κάθε υπηρεσίας.  

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας είναι η έγνοια μας και για αυτούς υπάρχουμε και λειτουργούμε ως Ίδρυμα και ως δάσκαλοι. Αφουγκραζόμενοι τους φοιτητές μας διαμορφώσαμε ένα θετικό κλίμα επικοινωνίας. Η καθολική σίτιση των φοιτητών, η ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία της πόλης, η χρηματοδότηση μελέτης για την ανέγερση νέας φοιτητικής εστίας, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών χωρίς δίδακτρα αποτέλεσαν για εμάς αδιαπραγμάτευτες επιλογές και ενέργειες προς όφελος των φοιτητών μας. 

 

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της θητείας της, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις δράσεις της εξωστρέφειας. Αυτό εκφράστηκε σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με φορείς, συλλόγους και πρόσωπα από όλη την Ήπειρο και άλλες περιοχές της χώρας.

Αποδώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με τους τοπικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας. Αυτό επιτεύχθηκε με πρωτοβουλίες που αναλάβαμε από κοινού με τις προξενικές, πανεπιστημιακές, τοπικές και θρησκευτικές αρχές της περιοχής, καθώς και με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέραμε, δημιουργώντας προοπτικές μελλοντικών συνεργασιών.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του προς τους πρόσφυγες με επισκέψεις στους χώρους φιλοξενίας, με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για το θέμα αυτό, με την παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και την αξιοποίησή του, καθώς και με τη συμμετοχή προσφύγων σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Δύο εκδηλώσεις προς τιμήν δύο σημαντικών προσωπικοτήτων που συνδέονται άμεσα με την ιστορία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν η εκδήλωση για τον Γεώργιο Μυλωνά και τον καθοριστικό ρόλο, που αυτός διαδραμάτισε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση προς τιμήν του Δημητρίου Γλάρου με την ονοματοδοσία του Αμφιθεάτρου του ΚΕΔΕΓΠΟ αποτελεί μία πράξη αναγνώρισης της τεράστιας συμβολής του στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και όλες τις αρχές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που θέσαμε στην αρχή της θητείας μας, γεγονός που καθιστά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ένα Ίδρυμα με καθολική αναγνώριση και διεθνές κύρος.

Γεώργιος Δ. Καψάλης

Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΡΧΕΙΟ

<>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
       
       
    123
45678910
       
21222324252627
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
       
282930    
       
     12
31      
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
23242526272829
3031     
     12
17181920212223
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
      1
23242526272829
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
30      
   1234
567891011
12131415161718
       
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
    123
45678910
18192021222324
25262728   
       
 123456
28293031   
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
293031    
       
     12
       
  12345
13141516171819
2728293031  
       
      1
3031     
    123
45678910
       
 123456
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
       
   1234
567891011
19202122232425
262728    
       
1234567
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
28293031   
       
     12
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
1234567
15161718192021
293031    
       
     12
17181920212223
       
  12345
2728293031  
       
  12345
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
3031     
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
   1234
567891011
2627282930  
       
15161718192021
293031    
       
    123
45678910
       
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
3031     
    123
45678910
18192021222324
252627282930 
       
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
29      
       
    123
45678910
25262728293031
       
 123456
21222324252627
28293031   
       
      1
9101112131415
30      
   1234
567891011
262728293031 
       
282930    
       
     12
24252627282930
31      
  12345
2728293031  
       
1234567
2930     
       
    123
45678910
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
23242526272829
3031     
      1
232425262728 
       
   1234
567891011
       
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
24252627282930
       
  12345
6789101112
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου