Ήπειρος

Στόχος να ξεμπλοκάρουν οι επενδύσεις

Off

Τις προτάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για παρεμβάσεις και έργα που θα φέρουν ανάπτυξη και επενδύσεις σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Βίκυ Ευταξά στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α Γιάννη Μανιάτη στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν κατά την επίσκεψή του στα Ιωάννινα το απόγευμα της  Τετάρτης.      
Η κα Ευταξά και ζήτησε από τον κ. Μανιάτη την υποστήριξη και συμβολή του υπουργείου προκειμένου να προχωρήσουν ζητήματα που θα δώσουν λύσεις περιβαλλοντικά ορθές και θα ξεμπλοκάρουν επενδύσεις.
Από την πλευρά του ο Υπουργός στάθηκε στην ανάγκη συνεργειών και συνεργασιών για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν ανάπτυξη, επενδύσεις και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες και προτάσεις που παρουσίασε η Γενική Γραμματέας στη διάρκεια της συνάντησης ειδικά για την Ήπειρο, πρόκειται για:
• Την καταγραφή των δημόσιων λατομείων (ενεργών και ανενεργών) σε ειδική βάση δεδομένων προκειμένου να καταστεί ένα εύχρηστο «εργαλείο» που θα συμβάλει στην καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίησή τους. Στο σημείο αυτό η  Γενική Γραμματέας ενημέρωσε τον Υπουργό για το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν Ηπειρώτες της διασποράς για επενδύσεις στην Αμερική στον τομέα του ορυκτού πλούτου στη διάρκεια του συνεδρίου που είχαν πραγματοποιήσει το καλοκαίρι στα Ιωάννινα.  
• Την αξιοποίηση του διαπιστωμένου Γεωθερμικού πεδίου Άρτας μέσω της διενέργειας διαγωνισμού που προσέλκυσε επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα.
• Την αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος στον Άραχθο μέσω συγκεκριμένων σεναρίων που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
• Την πρόταση για τα αρδευτικά προβλήματα στην ζώνη του Αμβρακικού και την επίλυσή τους μέσω της διαχείρισης των υδάτων και 
• Τα στοιχεία για τις επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που αποδεικνύουν πως Δυτική Μακεδονία  και Ήπειρος συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών.  

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου