Επικαιρότητα

Ενισχύονται οι δομές φοιτητικής μέριμνας

Off

Με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Εστιών, ανακοινώθηκαν τα Οριστικά Αποτελέσματα δικαιούχων φοιτητών (Παλαιά έτη – Μεταπτυχιακοί) για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το 2018 – 2019, ενώ είναι σε εξέλιξη η φάση ελέγχου των αιτήσεων επανεξέτασης και επανεκτίμησης των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και της οριστικής επιλογής τους. Αναμένεται, επίσης, η ανακοίνωση για τους πρωτοετείς Μεταπτυχιακούς και τους Υποψήφιους Διδάκτορες για στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες. Όπως ανακοίνωσε επιπλέον η Πρυτανεία, κατόπιν πάγιων αιτημάτων της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τον Υπουργό Παιδείας για ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, δημοσιεύθηκε σχετική Απόφαση χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές με το ποσό των 2.338.000 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της «Εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» οικ. έτους 2018. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεσολάβησης της Πρυτανείας προς την τοπική αυτοδιοικητική αρχή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύεται οικονομικά με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος σε ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία και η ενίσχυση υποδομών και θεσμών φοιτητικής μέριμνας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη Φοιτητική Μέριμνα, προκειμένου  να στηριχθούν οι φοιτητές που βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση» σημειώνεται ακόμα. Στόχος της Πρυτανείας είναι η ενίσχυση των δομών φοιτητικής μέριμνας και η παροχή δωματίων στους δικαιούχους προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητά τους να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν ή/και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον οι δομές της φοιτητικής μέριμνας και θα διευρυνθεί το πρόγραμμα παροχής στέγης σύμφωνα με εισοδηματικά και ανθρωπιστικά κριτήρια. ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου