Επικαιρότητα

5 εκ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και «πράσινες» επιχειρήσεις

Off

Δυνατότητες εκσυγχρονισμού έχουν οι επιχειρήσεις της Ηπείρου, αφού θα μπορούν να αντλήσουν πόρους από τα πέντε εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» σε ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση, με εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Νοεμβρίου και καταληκτική την  28η Φεβρουαρίου (ώρα 15:00).  Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση ΜμΕ για:   • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών. • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. •  Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000 ευρώ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα για την πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. 

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου