Επικαιρότητα

Με προτάσεις για την περιφερειακότητα

Off

Παρέμβαση με θέσεις, στη διαβούλευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο «Κλεισθένης ΙΙ», κάνει η περιφερειακή παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» με επικεφαλής τον Σπύρο Ριζόπουλο.

Ο βασικός στόχος των προτάσεων αυτών είναι όπως ανακοινώθηκε:

– η πλήρης και οριστική διοικητική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και δη των Περιφερειών από τον κεντρικό κράτος, αξιοποιώντας και τα επιτυχημένα παραδείγματα τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. – η αποσαφήνιση και ρητή διατύπωση των αρμοδιοτήτων κάθε αυτοδιοικητικού βαθμού, με ταυτόχρονη απλοποίηση του συστήματος μέσω της κατάργησης διοικητικών αλληλοεπικαλύψεων και περιττών επιπέδων διοίκησης. 

– η ουσιαστική επέκταση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας σε νέα πεδία διοίκησης που να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών Κοινωνιών με ταυτόχρονη μεταβίβαση και των αντίστοιχων πόρων, κάνοντας πράξη τόσο την αρχή της επικουρικότητας όσο και της αναλογικότητας. 

–  η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ριζόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η χρονική σύμπτωση έναρξης της διαδικασίας Αναθεώρησης του Συντάγματος και της εισαγωγής προς ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου, του «Κλεισθένη ΙΙ», που αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για το αυτοδιοικητικό κίνημα. Είναι ιστορική ευκαιρία για εμάς να εντείνουμε τις πιέσεις προς την κεντρική Διοίκηση με στόχο την κατοχύρωση μεγαλύτερης αυτονομίας, περισσότερων αρμοδιοτήτων και μεγαλύτερου εύρους δράσης για την Περιφέρεια ακόμη και σε πεδία πολιτικής που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστική αρμοδιότητα του κεντρικού Κράτους. Είναι ιστορική ευκαιρία η λογική της Περιφερειακότητας -όπως εμείς πρώτοι την εισήγαμε στον δημόσιο διάλογο- να κατοχυρωθεί συνταγματικά απολαμβάνοντας έτσι αυξημένη νομιμοποίηση».

«Όσοι δεν μπορούν να σταθούν με σοβαρότητα και συνέπεια απέναντι στην εθνική πρόκληση του μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των επόμενων γενιών καλύτερα να σωπάσουν ή να ασχοληθούν μόνο με αυτά που μπορούν να καταλάβουν», τονίζει ακόμα. 

 

Οι προτάσεις

Συνοπτικά οι θεσμικές αλλαγές που προτείνονται (αναλυτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων www.amna.gr): 

Πρώτον, ρητή διατύπωση στο Σύνταγμα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο άρθρο 102 που ορίζει τις αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι οι Περιφέρειες αποτελούν το κεντρικό θεσμό άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας τους. Το κράτος θα συνεχίσει να ασκεί εποπτεία στις Περιφέρειες αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν θα επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. 

Δεύτερον, θέσπιση θέσης Επιτρόπου Οικονομικών σε κάθε Περιφέρεια. Ο Επίτροπος Οικονομικών θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της Οικονομικής πολιτικής της Περιφέρειας, όπως αυτή έχει εισαχθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Επίτροπος Οικονομικών της Περιφέρειας θα είναι υπεύθυνος και για την ορθή υλοποίηση του Περιφερειακού Προϋπολογισμού καθώς και του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας. 

Ο Επίτροπος Οικονομικών θα ορίζεται από τον Περιφερειάρχη και θα εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία.

Τρίτον, ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσω της σύστασης κατά τόπους περιφερειακών Ελεγκτικών παραρτημάτων. 

Τέταρτον, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά: των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες και των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Πέμπτον, θέσπιση Εισαγγελέα Διαφθοράς σε κάθε Περιφερειακή ενότητα της χώρας. 

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου