Επικαιρότητα

Μία βάση δεδομένων για τη βιο-ιατρική έρευνα

Off

Μία νέα επιδημιολογική μελέτη για την Υγεία των κατοίκων της Ηπείρου προχωρά το επόμενο διάστημα. Επικεφαλής είναι επιστήμονες του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Δρ Κωνσταντίνος Τσιλίδης, Δρ

Ευαγγελία Ντζάνη, Δρ Ευάγγελος Ρίζος, Δρ Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δρ Ιωάννα Τζουλάκη και της Ιατρικής Φροντίδας Ιωαννίνων Ι.Κ.Ε.: Δρ Κωνσταντίνος Βακάλης, Δρ Μιχάλης Δούμας, Δρ. Βασίλης Τζοβάρας, Δρ Δημήτρης Συγκούνας. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια

Ηπείρου (ΕΣΠΑ 2014-2020) στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014- 2020». 

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι μια πρωτοποριακή προοπτική μελέτη που θα διερεύνησει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της υγείας, μέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατομικευμένων μεθόδων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σημαντικών νοσημάτων. Στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν κάτοικοι της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, και θα συλλεχθούν λεπτομερείς πληροφορίες αποτελούμενες

από ερωτηματολόγια και μετρήσεις κλινικών και βιοχημικών δεικτών. Στόχος είναι η δημιουργία μια μοναδικής για τα ελληνικά χρονικά πλούσιας βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για σημαντική βιο-ιατρική έρευνα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

Τους επόμενους μήνες θα δημοσιευτούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτή.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου