Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 05:14
Τελευταία Ενημέρωση: 28 Δεκεμβρίου 2018
Επικαιρότητα

Στα 119 εκατ. ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών

Off

Ο προϋπολογισμό του 2019 εισήχθη σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων χτες το βράδυ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, στην εισήγησή του αναφέρεται σε ένα πενταετές σχέδιο δράσης με όραμα και στόχους για τον Δήμο και έγινε μία επιλογή που τηρήθηκε: «το σύνολο των έργων και δράσεων του Δήμου θα είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν. Χωρίς ούτε ένα ευρώ δανειοδότησης, φορτωμένοι με δυσθεώρητα χρέη, και με μειωμένες κρατικές χρηματοδοτήσεις καταφέραμε να είμαστε σήμερα ένας Δήμος πρότυπο όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση».

 

Τα μεγέθη

Στα βασικά μεγέθη, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 119.062.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα (ΚΑΠ, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, προνοιακά επιδόματα, μισθώματα σχολείων, ΣΑΤΑ, επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, πυροπροστασία), δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με το 2018.  Όσον αφορά τα ίδια έσοδα, από κινητή και ακίνητη περιουσία, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, φόροι και εισφορές, λοιπά τακτικά έσοδα, έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας , προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα και έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, υπολογίζεται ότι θα φτάσουν περίπου στο ύψος των 17,6 εκ. ευρώ. 

Στις δαπάνες, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2019, όπως αναφέρει η εισήγηση, μεταξύ άλλων:

• 180.000 για Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

• 450.000 για Φόρο εισοδήματος από μισθώματα και τόκους που εισπράττουμε (συμπεριλαμβανομένων και των κληροδοτημάτων)

•2.3 εκ. για δάνεια που κληρονομήσαμε και αποπληρώνουμε κανονικά

•600.000 για το δάνειο της ΔΕΥΑΙ στο οποίο είναι εγγυητής ο Δήμος

•150.000 για τόκους υπερημερίας που έχουν να κάνουν σχεδόν αποκλειστικά με παλιές υποθέσεις ρυμοτομιών όπου ο Δήμος καθυστέρησε να αποπληρώσει το κεφάλαιο στους οφειλέτες.

•250.000 για μισθώματα ακινήτων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε ήδη προχωρήσει τη διαδικασία εκπόνησης των μελετών για την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του ΚΕΠΑΒΙ, ώστε να στεγαστούν εκεί όλες οι σκορπισμένες σήμερα υπηρεσίες του Δήμου.

• 1,9 εκ. για ρυμοτομίες που αποτελούν τη μαύρη τρύπα για τα οικονομικά του Δήμου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η εξόφληση των δικαιούχων της οδού Ρώμα ώστε μέσα στο 2019 να ξεκινήσουμε την διάνοιξη αυτού του δρόμου, ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και θα κλείσει μια εκκρεμότητα πολλών ετών, κ.α.

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου