Επικαιρότητα

Κέρδισαν τη μάχη με το χρόνο για τη συνένωση

Off

Κέρδισαν τη μάχη με το χρόνο και τη γραφειοκρατία οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε με το τέλος του 2018 να έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας για την διοικητική απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν, κατέληξαν με το τέλος του 2018, όταν υποβλήθηκε κοινός προϋπολογισμός των μέχρι πρότινος δύο διαφορετικών ιδρυμάτων.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου υπολογίζεται ότι θα έχει ανακοινωθεί ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού και την καταγραφή και κάλυψη των αναγκών για νέους υπαλλήλους μέσω της κινητικότητας.

 

Τα νέα τμήματα

Οριοθετώντας τους επόμενους στόχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο πρύτανης Τρ. Αλμπάνης έκανε γνωστό πως μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχουν εκπονηθεί τα νέα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Πανεπιστημίου, ώστε τα οκτώ νέα τμήματα να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

Τα νέα μέλη ΔΕΠ

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η πρόσληψη και κατανομή των 42 νέων μελών ΔΕΠ, που θα κατανεμηθούν στα οκτώ νέα τμήματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις και στο Τμήμα Ψυχολογίας που συστάθηκε μετά τις αλλαγές στο ΦΠΨ.

Αναφορικά με τα κενά στα υπόλοιπα τμήματα του Ιδρύματος κ. Αλμπάνης τόνισε πως το Πανεπιστήμιο έχει ήδη πάρει 22 θέσεις ΔΕΠ από την κατανομή των πρώτων 500 θέσεων από το υπουργείο Παιδείας και προχωρά τη διαδικασία καταγραφής των κενών ώστε να ζητήσει τον απαιτούμενο αριθμό μελών ΔΕΠ για τις επόμενες 500 θέσεις.

 

Προχωρά το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο 

 

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος στο μεταξύ, φιλοδοξία και στόχος του Πανεπιστημίου είναι η έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου με τα έξι διαφορετικά κέντρα που προβλέπονται.

Η έκτακτη επιχορήγηση από το Υπ. Παιδείας την Πρωτοχρονιά με ποσό 990.000 ευρώ προβλέπεται να δοθεί για την ενίσχυση των έξι κέντρων, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί κάποιοι χώροι στο κτίριο του ΤΕΙ στα Ιωάννινα, που θα αξιοποιηθούν για το ερευνητικό κέντρο.

Στις άμεσες προτεραιότητες είναι η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού, η προκήρυξη για τους διευθυντές κάθε Ινστιτούτου, αλλά και τριών μελών για την επιτροπή λειτουργίας κάθε Ινστιτούτου επίσης.

«Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ελέγχεται από τη Σύγκλητο και δεν λειτουργεί ανεξάρτητα όπως το ΙΤΕ στην Κρήτη. Αυτό προβλέπεται άλλωστε και στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το πιο σημαντικό είναι πως τα κέντρα αυτά θα υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, οι ερευνητές του οποίου θα μπορούν να το χρησιμοποιούν.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης προβλέπεται ότι καλύπτονται από το υπ. Παιδείας και τον τακτικό του προϋπολογισμό, ωστόσο δεν αποκλείεται η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και η προσέλκυση κονδυλίων μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» κατέληξε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου