Επικαιρότητα

Ένας ποδηλατόδρομος στην Κενάν Μεσαρέ

Off

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δεν περιορίζεται μόνο στο σχέδιο προτάσεων για τις πεζοδρομήσεις και τη μετακίνηση που ευλόγως είχαν και το ενδιαφέρον των περισσότερων κατά την παρουσίαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Οι προτάσεις σε επιμέρους θέματα είναι ακόμα

 

– Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το ΣΒΑΚ προτείνει την αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών.

Στόχος η μείωση των λεωφορειακών γραμμών, η αναθεωρημένη δομή του δικτύου,  τα μικρότερα μήκη διαδρομών τα οποία συνδυαστικά επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου στόλου και την επίτευξη υψηλότερων συχνοτήτων εξυπηρέτησης 

Παράλληλα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μετακινούμενοι έχουν αφετηρία ή προορισμό το κέντρο της πόλης οι νέες γραμμές πρόκειται να έχουν μικρότερες καθυστερήσεις κατά τη λειτουργία τους.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία μιας νέας κυκλικής διαδρομής, η οποία θα διατρέχει κατά κύριο λόγο την πεζοδρομημένη περιοχή και θα ενώνει το εμπορικό κέντρο με το κάστρο και την παραλίμνια ζώνη. Η γραμμή θα οδεύει από το κέντρο της πόλης (στάση Πλατεία Πύρρου) προς το βορειοανατολικό παραλίμνιο μέτωπο, περιμετρικά του Κάστρου μέχρι το Κ.Ε.Π.Α.Β.Ι. και στη συνέχεια θα επιστρέφει στο κέντρο της πόλης (στάση Πλατεία).

Στην εν λόγω γραμμή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν mini buses υβριδικού τύπου ή ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους. 

 

– Λιμναία Συγκοινωνία

Σύμφωνα με το ΣΒΑΚ, ο προγραμματιζόμενος εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας στην Παμβώτιδα παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη:

– με την αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας, δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της λίμνης.

– μειώνεται η κίνηση που οφείλεται στις χερσαίες αστικές και στις τουριστικές μετακινήσεις, απομακρύνοντας τα τουριστικά λεωφορεία από το κέντρο της πόλης και διοχετεύοντας τη ροή αυτών μέσω περιφερειακών οδών προς το Πέραμα. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον κεντρικό τομέα της πόλης.

– όσον αφορά στον τουριστικό τομέα, βελτιώνοντας ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής, αυξάνεται η τουριστική κίνηση που μεταφράζεται σε αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

– ο εκσυγχρονισμός της λιμναίας συγκοινωνίας, εκτός από τη δυνατότητα αναβάθμισης της λίμνης και των περιοχών γύρω από αυτήν, ταυτόχρονα καθιστά τη λιμναία συγκοινωνία ασφαλέστερη.

 

– Στάθμευση

Στην κεντρική περιοχή της πόλης προτείνεται η διαμόρφωση περίπου 2950 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης ως εξής:

– 1830 θέσεων αποκλειστικής χρήσης κατοίκων

– 380 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή βραχείας διάρκειας

– 740 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή μακράς διάρκειας

Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση μεγάλων οχημάτων προτείνεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης μεγάλων φορτηγών στην περιοχή της ΒΙΠΕ και η δημιουργία χώρου στάθμευσης αναμονής τουριστικών λεωφορείων στο Πέραμα

 

– Ποδήλατα

Το συνολικό μήκος του βασικού δικτύου ποδηλάτων στην τελική του μορφή, (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων) στην έκταση της πόλης θα είναι 47 χλμ (χωρίς να συνυπολογίζονται οι διαδρομές δια μέσω των οδών ήπιας κυκλοφορίας και των τοπικών πεζοδρόμων στις γειτονιές).

 

–  Κενάν Μεσαρέ

Για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται κατά μήκος της Κενάν Μεσσαρέ το ΣΒΑΚ προτείνει τα ακόλουθα:

• Επιβολή Ορίου ταχύτητας 50km/h με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης και διερεύνηση δυνατότητας τοποθέτησης καμερών για τον έλεγχο της τήρησης του ορίου

• Αναδιαμόρφωση του κόμβου Κενάν Μεσσαρέ – Βελισσαρίου και βελτίωση των διαβάσεων πεζών

• Διερεύνηση δημιουργίας υπέργειας διάβασης πεζών στην περιοχή των σχολικών συγκροτημάτων

• Δημιουργία ποδηλατόδρομου από τη μία πλευρά της οδού και περιορισμός του διαθέσιμου πλάτους κυκλοφορίας, ώστε οι οδηγοί να αποθαρρύνονται να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες

• Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών με πιεστικό διακόπτη (push button) ζήτησης, στο τμήμα μεταξύ των σηματοδοτούμενων κόμβων, ώστε αφενός οι πεζοί να έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν με ασφάλεια την οδό σε περισσότερα σημεία και αφετέρου οι διερχόμενοι οδηγοί να μην έχουν στη διάθεση τους μεγάλο μήκος για την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων.

Επίσης, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Κόμβο Νικοπόλεως – Κενάν Μεσσαρέ προτείνεται η επέκταση της νησίδας σε όλο το μήκος της Κενάν Μεσσαρέ και η διευθέτηση των κινήσεων από / προς την οδό Νικοπόλεως μέσω του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αρχ. Μακαρίου – Βογιάνου – Κενάν Μεσσαρέ και της άνω διάβασης της Κενάν Μεσσαρέ.

Εναλλακτικά, προτείνεται η εγκατάσταση σηματοδοτών στον εν λόγω κόμβο.

Επιμέλεια ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου