Επικαιρότητα

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέα δάνεια μειωμένου επιτοκίου

Off

Η Τράπεζα Ηπείρου συμμετέχει στη Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή και Επενδυτικών Δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Τα χαρακτηριστικά των δανείων είναι: 1. Επιχειρηματικά Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 και αφορά επιχειρήσεις που: • Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο • Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο Η διάρκεια κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες. 2. Κεφάλαιο Κίνησης, ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από 10.000 έως 500.000 και αφορά την κάλυψη: • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης κ.ά.) • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, μισθολογικό κόστος κ.λπ.) Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες. Όπως σημειώνεται, κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει το όφελος που του παρέχεται από τα άτοκα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και την άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση που παρέχει η Τράπεζα: – Επισκεπτόμενος τα Καταστήματα της Τραπέζης για περισσότερες πληροφορίες, – Επιλέγοντας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου για την χρηματοδότησή του, καταχωρώντας την αίτηση του στο: www.ependyseis.gr/mis

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου