Επικαιρότητα

Αποκλίσεις στις αποδοχές προσωπικής διαφοράς

Off

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν το ζήτημα των αποκλίσεων στις αποδοχές προσωπικής διαφοράς μεταξύ υπαλλήλων ΑΑΔΕ και Υπουργείου Οικονομικών Με τον Νόμο 4569/18 και συγκεκριμένα με το άρθρο 45,  νομοθετήθηκε η μισθολογική εξομοίωση των νεότερων υπάλληλων του Υπουργείου Οικονομικών με όσους υπηρετούσαν στο Υπουργείο πριν την 1/1/2011, «κατ’ εφαρμογήν της συνταγματικής αρχής της ισότητας, με δεδομένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα με όσους υπηρετούσαν πριν την κρίσιμη ημερομηνία». Φαίνεται όμως πως υπάρχουν προβλήματα από την διαφορετική εφαρμογή του άρθρου του Ν. 4569/18 από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, κάτι που αναδεικνύουν με Κοινοβουλευτική τους Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών, οι 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατατέθηκε, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ιωαννίνων και κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, Χρήστου Μαντά. Η ερώτηση εστιάζει σε υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.Α.Δ.Ε.) που διορίστηκαν με τις τελευταίες προκηρύξεις  διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι αναφέρουν πως έτυχαν διαφορετικής αντιμετώπισης λόγω διαφορετικής ερμηνείας στην εφαρμογή του Νόμου 4569/18 και συγκεκριμένα του άρθρου 45, με το οποίο τους χορηγήθηκε η προσωπική διαφορά, με συναδέλφους  τους που διορίστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και έχουν κατ’ αναλογία όμοια τυπικά προσόντα, υπηρεσιακή και οικογενειακή κατάσταση.   Το κείμενο καταλήγει με τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Έχουν βάση τα προβλήματα που αναφέρονται για τη προσωπική διαφορά και αφορούν στην διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ; 2. Σε τι ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος 4569/2018, με ενιαίο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται μισθολογικές  ανισότητες και πιθανές αδικίες στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ;  

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου