Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 11:22
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019
Πολιτικό Ρεπορτάζ

Μείωση των άσκοπων δαπανών, αύξηση της αποτελεσματικότητας

Off

Με τις προτάσεις της για την οικονομία και την ανάπτυξη παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» του Μ. Ελισάφ ολοκλήρωσε χτες την παρουσίαση του προγράμματός της. 

Η πρόταση είναι διαρθρωμένη σε 10 άξονες που καλύπτουν όλους τους τομείς με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Ειδικό σημείο αποτελούν τα δημοτικά τέλη καθώς σκοπός είναι ο εξορθολογισμός και η οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης κύριος στόχος είναι η μείωση των άσκοπων δαπανών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας.

-Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου και σύνταξη συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υλοποίησης – Παρακολούθησης και Αξιολόγησής του

-Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση εισπραξιμότητας εσόδων.

-Αναδιάρθρωση και πλήρη ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου και των λειτουργιών του.

-Εφαρμογή πολιτικής περαιτέρω εξορθολογισμού των οικονομικών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

-Επανασχεδιασμός της κτιριακής διασποράς των υπηρεσιών του Δήμου.

-Επανεξέταση και επανασχεδιασμός της ανταποδοτικότητας φόρων και τελών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

-Αναδιάρθρωση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής της επιχείρησης, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Όασης, της Κυρά Φροσύνης,  της Λαχαναγοράς, του Γυαλί Καφενέ και του ΚΕΚΩΠ.

-Αναμόρφωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και πληρωμής των οφειλών του Δήμου, ώστε αυτές να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο μήνες.

-Ενίσχυση της αυτοτέλειας των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοινοτήτων του Δήμου με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, μέσων και πόρων.

Για τα Δημοτικά Τέλη, κεντρική στόχευση είναι η μείωση και ο εξορθολογισμός, με αναθεώρηση στις κλίμακες επιβολής δημοτικών τελών των κατοικιών, καθώς και των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Θα μελετηθεί η δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο και είδος εμπορικής-επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε τα δημοτικά τέλη να γίνουν δίκαια και ανταποδοτικά. Ομοίως, θα εξεταστεί η εφαρμογή αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου θα κινηθούμε στην κατεύθυνση καθορισμού τελών ανά ζώνες ή περιοχές.

Επιπλέον, αποτελεί προτεραιότητα για την παράταξη η μείωση έως 50% των δημοτικών τελών σε όσες κατηγορίες δημοτών αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη, με διεύρυνση κατηγοριών που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις.

Από εκεί και πέρα ως προς τον προγραμματισμό, βασική προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση ενός άρτια στελεχωμένου και λειτουργικού ενιαίου Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών στο Δήμο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία σύνταξης και εκπόνησης αξιόπιστων μελετών για τα έργα του.

Ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, αναφέρονται, οι:

– Πλήρης αξιοποίηση των Προγραμμάτων Φιλόδημος Ι και ΙΙ.

– Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

– Αξιοποίηση νέων, εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. – Προώθηση νέων μορφών συμπράξεων μεταξύ Δήμου και ιδιωτικών φορέων στους τομείς:

Παροχής δημοτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα 

– Ανάπτυξης κοινών δράσεων από τον Δήμο και τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον στόχος είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων της πόλης, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το  οποίο θα χρηματοδοτηθεί είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ως προς την επιχειρηματικότητα προτείνεται μεταξύ άλλων η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της υλοποίησης της ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου (του Κληροδοτήματος Γκαστή) στο ιστορικό κέντρο της πόλης για τη λειτουργία κέντρου υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η δημιουργία εργαστηρίου του Δήμου με έμφαση στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με  τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Creative Hub) κα.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου