Επικαιρότητα

Πώς θα λειτουργήσει το Πολυδύναμο

Off

Το «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολικών και Χρηστών Ναρκωτικών» ή «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (ΜΣΑ)» αναμένεται  να λειτουργήσει σύντομα στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» μετά την ένταξη της πράξης «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα» με προϋπολογισμό 1.200.693,15 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Βαγγέλης Καρβούνης, για την πλήρη στελέχωση και ασφαλή λειτουργία της Μονάδας θα αξιοποιηθεί έμπειρο, τακτικό (υφιστάμενο) προσωπικό του νοσοκομείου καθώς και έκτακτο νέο προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με την υπογραφή σύμβασης ΙΔΟΧ. 

Το σύνολο του έκτακτου νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στην δράση θα αποτελείται από 26 άτομα με τις απαραίτητες ειδικότητες μιας νοσοκομειακού τύπου δομής που παρέχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σχετικά με τις προσλήψεις των νέων στελεχών, αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσω της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τόσο την πρόσληψη Επικουρικών Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ όσο και Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού για τις λοιπές ειδικότητες. 

Ειδικότερα σύμφωνα με το ν. 4325/11-05-2015 (Α' 47), άρθρο 34, καθορίστηκαν μετά συγκεκριμένων ρυθμίσεων οι διαδικασίες πρόσληψης τον Επικουρικών Ιατρών ενώ με την ψήφιση του  ν. 4542/2018 (Α΄95), άρθρο 3, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού, πλην Ιατρών. Σχετικά έχουν δημοσιευθεί για την κατάρτιση καταλόγου ιατρικού προσωπικού η με αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1005/Β/12-4-2016 με θέμα «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών» (πρόσκληση ενδιαφέροντος) αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας και  για την κατάρτιση καταλόγου λοιπού προσωπικού η από 15 Νοεμβρίου 2018 ανακοίνωση αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Το έκτακτο νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα αποτελείται από:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Σύνολο 3): Δύο Ψυχίατρους, Ιατροί ΕΣΥ και ένας Παθολόγος ΕΒ’, Ιατρός ΕΣΥ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Σύνολο 16): 8 Νοσηλευτές ΤΕ, 8 Νοσηλευτές ΔΕ.

ΆΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Σύνολο 7): Ένας Ψυχολόγος ΠΕ., 6 Φύλακες ΥΕ.

Για τις επιστημονικές ανάγκες του Κέντρου, σε συνέχεια Μνημονίου Συνεργασίας θα διατεθούν και δύο επιστημονικοί συνεργάτες από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και δύο επιστημονικοί συνεργάτες από το ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Η Διοίκηση του «Χατζηκώστα» γνωστοποιεί ακόμα ότι θα αιτηθεί στην ΥΠΕ την πρόσληψη επαγγελματιών από τις ανωτέρω κατηγορίες που αξιολογήθηκαν και έχουν εγγραφεί στους καταλόγους Επικουρικού Προσωπικού και Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν στο αιτήματα για να ενταχθούν στους Καταλόγους τόσο των Επικουρικών Ιατρών όσο και του Λοιπού Προσωπικού της 6ης ΥΠΕ (σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ανακοινώσεις) έως και 1 μήνα μετά την τρέχουσα ημερομηνία καθώς μετά από τη λήξη του μηνός η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα αιτηθεί την έγκριση της κάλυψης των θέσεων προς την 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. 

Ενημερώσεις και ανακοινώσεις θα γίνονται εγκαίρως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του ιστοτόπου του Νοσοκομείου και του Πολυδύναμου Κέντρου και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου