Επικαιρότητα

ΜΑΤΣΙΚΑΣ – Τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη

Off

Ένα ακόμη βήμα για την τελική έγκριση γίνεται για το έργο ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας της παραλίμνιας περιοχής από τον Μάτσικα μέχρι το λιμανάκι του Περάματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του δήμου Ιωαννιτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες αλλά και φορείς εκπροσώπησής τους έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου, εκτός διαβούλευσης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων του έργου, έπειτα από τις παρατηρήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων προς τον φορέα πραγματοποίησης του έργου που είναι ο δήμος Ιωαννιτών.

Η βασική τροποποίηση αναφέρεται στη μείωση του αριθμού των προτεινόμενων γεφυρών, που συνολικά για την περιοχή ήταν 20, εκ των οποίων οι 7 στην περιοχή που αναφέρεται στην τροποποίηση.

Με την παρούσα μελέτη όμως προτείνεται η κατασκευή δύο γεφυρών, καθιστώντας την παρέμβαση πολύ πιο ήπια και φιλική προς το ευαίσθητο οικοσύστημα.

Για την αποφυγή μεγάλων επιχωμάτων αλλά και ορυγμάτων αλλά και τοιχίων αντιστήριξης, επιλέχθηκε η λύση της ενσωμάτωσης στη χάραξη, ξύλινων γεφυρών, όπου αυτό απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβουν γνώση της μελέτης και της τροποποίησης.

 

Το έργο 

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σχεδιάζει την υλοποίηση δράσεων για την διασύνδεσή της πόλης με την λίμνη Παμβώτιδα. Τέτοια δράση αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας, που αφορά την αναπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής της Λίμνης με αφετηρία το πάρκο, στην είσοδο του οικισμού Περάματος, και πέρας την περιοχή «Μάτσικα» της πόλης των Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα προβλέπεται η οργάνωση της ομαλής λειτουργίας και διασύνδεσης του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας και των απαιτήσεων προστασίας και διαχείρισής του με την πόλη και τη ζωή σε αυτήν, μέσω δημιουργίας δικτύου φιλικών περιβαλλοντικά οργανωμένων ζωνών αναψυχής, αθλητισμού, οικοεκπαίδευσης και οικοτουρισμού εντός ενός «πράσινου – γαλάζιου» συστήματος φυσικών χώρων και διαδρομών διασύνδεσης με ήπια μέσα (περίπατος, ποδηλατο κλπ). Επιπροσθέτως επιδιώκεται η διατήρηση και συνετή διαχείριση της βιοποικιλότητας και των ιδιαίτερων φυσικών τοπίων, μέσω της προστασίας συνόλων του αμιγώς φυσικού χώρου, και παράλληλα η δημιουργία ενός σημαντικού αποθέματος οικολογικών πόρων που μαζί με τους πολιτιστικούς πόρους αποτελούν μια πηγή αειφορικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Το συνολικό μήκος της μελετώμενης διαδρομής είναι περίπου 2.900 μέτρων και ξεκινάει από την παραλίμνια περιοχή αναψυχής του Δ.Δ. Περάματος και καταλήγει στην παραλίμνια περιοχή Μάτσικα του Δ.Δ. Ιωαννίνων. 

Η επέμβαση που προτείνεται έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας διαδρομής περιπάτου, πεζών και ποδηλάτων, με κύριο σκοπό την αναψυχή και την άθληση. H μισή περίπου διαδρομή κινείται μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης (από το Πέραμα έως τον Αγ. Νικόλαο Κοπάνων) και ακολουθεί την μορφολογία του εδάφους χωρίς κάποιες ιδιαίτερες επεμβάσεις σε αυτό. Η υπόλοιπη διαδρομή κινείται σε πιο “αστικό” περιβάλλον πλησίον πάλι του διαμορφωμένου ανάγλυφου του εδάφους. Έτσι, η διαδρομή ανήκει στην κατηγορία ποδηλατοδρόμων μικτής χρήσης με δευτερεύουσα χρήση το ποδήλατο (συνύπαρξη με πεζούς) με απαγόρευση κίνησης οχημάτων στο σύνολο του.

Το εγκεκριμένο έργο προέβλεπε την κατασκευή μιας πεζοποδηλατικής διαδρομής περιμετρικά της λίμνης. Η αρχή της διαδρομής ταυτίζονταν με το σημείο εκβολής της τάφρου της Λαγκάτσας, κινούνταν περιμετρικά αυτής, πέρναγε από το Πέραμα και κατέληγε στην περιοχή Μάτσικας. Στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου υπάρχει εκτενής ανάλυση των αβιοτικών χαρακτηριστικών (γεωμορφολογία, σεισμικότητα, κλιματολογικά στοιχεία, χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης) της ευρύτερης περιοχής τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια για τον σχεδιασμό του έργου.

Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι: 

 Η επίτευξη ελεύθερης πρόσβασης και δυνατότητας προσέγγισης του υδάτινου στοιχείου της λίμνης, 

 Η δημιουργία μιας διαδρομής, παράλληλης με το όριο της λίμνης, περιπατητικής αλλά και ποδηλατικής, αναπλάθοντας και αποκαθιστώντας παράλληλα ένα υγιές, καθαρό, φιλικό και κυρίως προσβάσιμο τοπίο εκατέρωθεν αυτής, 

 Η επαναφορά της αίσθησης της ύπαρξης φυσικής όχθης, όπου αυτό ήταν εφικτό, 

 Η ενοποίηση της πόλης των Ιωαννίνων με το Πέραμα, με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου